Akademisammankomst; FN:s utvecklingsmål inom Agenda 2030

Akademisammankomst

Akademisammankomst; FN:s utvecklingsmål inom Agenda 2030 Mer information

Endast för akademiledamöter och särskilt inbjudna.

FN:s utvecklingsmål inom Agenda 2030

Utmaningar och möjligheter för de gröna näringarna

Vid FN:s toppmöte om hållbar utveckling den 25 september 2015 kom ledare från alla världens länder överens om en ny, ambitiös agenda för att uppnå en mer hållbar utveckling fram till 2030. De 17 globala hållbarhetsmålen, med 169 delmål, innebär ett heltäckande ramverk – Agenda 2030 – för att tackla mänsklighetens stora utmaningar men också visa på våra möjligheter till en bättre tillvaro. Det handlar om att utrota fattigdom och hunger, att säkerställa tillgång till hälsa, energi, vatten och sanitet, att hejda klimatförändringar och negativ påverkan på biodiversitet, att skapa hållbara och attraktiva städer, en rättvis handel och hållbara konsumtionsmönster. Agendan lyfter också fram fred och säkerhet liksom behovet av väl fungerande institutioner och bred samverkan.

De gröna näringarna har en stark ställning inom Agenda 2030. Dels finns ett direkt mål – Mål 2 – som anger att all hunger ska vara utrotad år 2030. Men eftersom en viktig princip är att målen i hela agendan är sammanlänkade så framgår det också tydligt att jord- och skogsbruk spelar en viktig roll för samtliga mål. Det är näringar som ofta utgör grunden för att andra mål ska kunna uppnås men som också direkt eller indirekt kan påverka andra mål negativt, genom t.ex. resursanvändning och föroreningsproblematik. Det finns därför också direkta kopplingar till handel, hållbar konsumtion och en rad andra socio-ekonomiska dimensioner.

Sammankomsten kommer att inledas med en övergripande presentation av Agenda 2030 och hur de gröna näringarna på olika sätt är sammanlänkade med hållbarhetsmålen. Vidare diskuteras vilken roll handel med jordbruksprodukter har och vilka möjligheter och utmaningar som finns i detta sammanhang. Det pågående arbetet med en ny, svensk livsmedelsstrategi och hur denna kan kopplas till Agenda 2030 kommer också att belysas. Här handlar det om allt från grön omställning, innovation och förvaltning, till internationell samverkan och handel.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan


Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med KSLA:s verksamhet för unga att göra, till vintermingel och workshop.

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med…