Akademisammankomst med presentation av nya svenska ledamöter

Akademisammankomst

Vid akademisammankomsten i december välkomnar vi de nyinvalda svenska ledamöterna att presentera sig och sin verksamhet för övriga akademien. De internationella nya ledamöterna presenteras vid ett hybridseminarium den 27 januari 2023.

För akademiens ledamöter.


Akademisammankomst med presentation av nya svenska ledamöter Mer information
Mer information

Eftermiddagen är avsedd att välkomna de nya ledamöterna in i akademiens arbete och gemenskap, program och mer information kommer. Det går bra att delta antingen fysiskt eller digitalt. Efteråt serveras julbord i Oscars källare för den som föranmält sig till detta. Välkomna!

 

Till formell del av sammankomsten, för ledamöter.


På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se till att den ökande materialförbrukningen bryts och att produktionen av grödor ökar på ett hållbart sätt. Hur det ska gå till handlar detta rundabordssamtal, som är ett förberedande möte inför ett seminarium i vår. Endast inbjudna deltagare.

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se…

Morgondagens affärsmodeller inom jord- och skogsbruket

29/11: Hur ser morgondagens affärsmodeller ut och hur skapar vi konkurrenskraftiga skogs- och lantbruksföretag? Ett seminarium arrangerat av KSLA:s ungdomsutskott.

Morgondagens affärsmodeller inom jord- och skogsbruket

29/11: Hur ser morgondagens affärsmodeller ut och hur skapar vi konkurrenskraftiga skogs-…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…