Akademisammankomst med presentation av nya svenska ledamöter

Akademisammankomst

Vid akademisammankomsten i december välkomnar vi årets nyinvalda svenska ledamöter att presentera sig och sin verksamhet för övriga akademien. De internationella nya ledamöterna presenteras vid ett hybridseminarium den 27 januari 2023.

Endast för akademiens ledamöter.


Akademisammankomst med presentation av nya svenska ledamöter Mer information
Mer information

Omvärlden har förändrats drastiskt under året och vi kan konstatera att konsekvenserna av allt som händer drabbar även Sverige. Akademien fortsätter arbetet med långsiktiga frågor som påverkar de gröna näringarna och mänskligheten globalt.

Återigen välkomnar akademien vid årets sista sammankomst nya fantastiska kompetenser och vi ser fram emot ett gott samarbete framöver. Det är tredje året i rad som våra nya svenska ledamöter presenterar sig själva på sista sammankomsten för året, ett utmärkt sätt att lära känna alla oavsett vilken avdelning man tillhör. Ett KSLA är som alltid ledstjärnan i akademiens arbete! KSLA:s nya internationella ledamöter presenterar sig själva den 27 januari då alla akademiens ledamöter är varmt välkomna.

Det går som vanligt bra att delta fysiskt eller digitalt. För dem som föranmält sig serveras julbord i Oscars källare efter sammankomsten. Välkomna!

 

Till formell del av sammankomsten, för ledamöter.


Vinst eller förlust? En ekonomisk analys av avreglering av nya genomiska tekniker i växtförädling

16/10: Växtnoden har gett AgriFood Centre vid Lunds universitet i uppdrag att genomföra en samhällsekonomisk analys av konsekvenser av att avstå från genredigering med två exempel i potatis. Rapporten presenteras och analyseras vid seminariet

Vinst eller förlust? En ekonomisk analys av avreglering av nya genomiska tekniker i växtförädling

16/10: Växtnoden har gett AgriFood Centre vid Lunds universitet i uppdrag att…

Odlingssystemutveckling i praktiken

31/10: Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare. Ett samarbete mellan KSLA, SLU Partnerskap Alnarp och Jordbrukstekniska föreningen.

Odlingssystemutveckling i praktiken

31/10: Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare. Ett…

Vägval i skogen

12/10: Kritiken mot svenskt skogsbruk har främst handlat om biologisk mångfald och hur skogen ska brukas för att minska klimatförändringarna. En projektgrupp inom KSLA har utarbetat en lista med 39 mer eller mindre realistiska förslag hur det praktiska skogsbruket kan förändras. Detta diskuteras vid Skogsavdelningens överläggning.

Vägval i skogen

12/10: Kritiken mot svenskt skogsbruk har främst handlat om biologisk mångfald och…

Den svenska skogen – hur påverkas den av initiativ på europanivå?

5/10: Konsekvenser som kan uppstå i ett samhällsekonomiskt perspektiv med anledning av EU:s Gröna given diskuteras vid detta rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Den svenska skogen – hur påverkas den av initiativ på europanivå?

5/10: Konsekvenser som kan uppstå i ett samhällsekonomiskt perspektiv med anledning av…