Akademisammankomst Ak-4

Startar
2 april, 2020 13:00
Slutar
2 april, 2020 14:30
Kategori
,
Arrangör
KSLA
Plats
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon
08-5454 7700
Adress
Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86

Google kartor

På grund av den rådande situationen består nästa Akademisammankomst enbart av Jordbruksavdelningens avdelningssammanträde.

Den formella akademisammankomsten inklusive överläggningsämnet om Brexit utgår – så även lunch, kaffe och ärtsupé.

Avdelningssammanträdet kommer att hållas på KSLA för Jordbruksavdelningens ledamöter med möjlighet att delta via Teams eller webbsändning. Omröstningarna kommer att ske via digital mentometer, www.mentimeter.com. Länkar och koder kommer att skickas ut till deltagarna. Vi uppmanar så många som möjligt att delta digitalt.

Anmälan och mer information

Nästa akademisammankomst är vårexkursionen till Åland och hålls den 14 maj om inget annat meddelas.

 

iCal Import + Google Calendar