Akademisammankomst: Perspektiv på teknikutveckling för jordbruk, skog och trädgård – varför blev det så olika?

Akademisammankomst

Akademisammankomst: Perspektiv på teknikutveckling för jordbruk, skog och trädgård – varför blev det så olika? Mer information
Mer information

Endast akademiledamöter och särskilt inbjudna.

Perspektiv på teknikutveckling för jordbruk, skog och trädgård – varför blev det så olika?

Gemensamt för alla delar av den gröna sektorn är behovet av en ändamålsenlig teknikutveckling. Men satt under luppen så är det tydligt att utvecklingen tagit sig helt olika uttryck i jord- och skogsbruk. Varför har det blivit så?

Sammankomsten utmynnar i en diskussion av frågor som:

  • Vilka skillnader i teknik ser vi idag, och hur kan de förklaras?
  • Hur ser de innovationssystem ut som försäkrar en framsynt teknikutveckling i jordbruk, skog och trädgård?
  • Hur utbildar man i teknik i de sektorsinriktade utbildningarna?
  • Hur kan tekniken användas på ett bra sätt utan att göra människan överflödig i produktionen?

För mer information och program se PDF-inbjudan


Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid…

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…