Akademisammankomst: Perspektiv på teknikutveckling för jordbruk, skog och trädgård – varför blev det så olika?

Akademisammankomst

Akademisammankomst: Perspektiv på teknikutveckling för jordbruk, skog och trädgård – varför blev det så olika? Mer information
Mer information

Endast akademiledamöter och särskilt inbjudna.

Perspektiv på teknikutveckling för jordbruk, skog och trädgård – varför blev det så olika?

Gemensamt för alla delar av den gröna sektorn är behovet av en ändamålsenlig teknikutveckling. Men satt under luppen så är det tydligt att utvecklingen tagit sig helt olika uttryck i jord- och skogsbruk. Varför har det blivit så?

Sammankomsten utmynnar i en diskussion av frågor som:

  • Vilka skillnader i teknik ser vi idag, och hur kan de förklaras?
  • Hur ser de innovationssystem ut som försäkrar en framsynt teknikutveckling i jordbruk, skog och trädgård?
  • Hur utbildar man i teknik i de sektorsinriktade utbildningarna?
  • Hur kan tekniken användas på ett bra sätt utan att göra människan överflödig i produktionen?

För mer information och program se PDF-inbjudan


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: För ledamöter. Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: För ledamöter. Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden… och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden… och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…