Potentialen för offentlig livsmedelsupphandling

Akademisammankomst

Potentialen för offentlig livsmedelsupphandling Mer information
Mer information

Se filminspelning via denna länk!

Potentialen för offentlig livsmedelsupphandling

Dagligen serveras mer än 3,2 miljoner måltider i förskolor, skolor, på sjukhus, inom äldrevården och andra institutioner – den offentliga upphandlingen av livsmedel omfattar ca 5 % av den totala livsmedelskonsumtionen.

Den offentliga konsumtionen må inte vara så stor men den har mycket stor betydelse eftersom upphandlingen är politiskt styrd och även har ett stort signalvärde för såväl köpare som säljare. Den offentliga upphandlingen pekas ofta ut som ett sätt för samhället att visa vägen mot en hållbar upphandling. Det kräver ett tydligt politiskt ansvar.

Livsmedel är en central del av den svenska upphandlingsstrategin. Den offentliga upphandlingen kommer sannolikt också vara en del av den kommande nationella livsmedelsstrategin som ska omsättas i praktiken.

Hur blir den offentliga livsmedelsupphandlingen en bransch där den offentliga affären medverkar till att den politiska ambitionen omsätts, så att krav som ställs i upphandling ligger i nivå med de krav som ställs på vår inhemska produktion?

Information och program finns i ovanstående PDF-inbjudan.


Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med KSLA:s verksamhet för unga att göra, till vintermingel och workshop.

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med…