Potentialen för offentlig livsmedelsupphandling

Akademisammankomst

Potentialen för offentlig livsmedelsupphandling Mer information
Mer information

Se filminspelning via denna länk!

Potentialen för offentlig livsmedelsupphandling

Dagligen serveras mer än 3,2 miljoner måltider i förskolor, skolor, på sjukhus, inom äldrevården och andra institutioner – den offentliga upphandlingen av livsmedel omfattar ca 5 % av den totala livsmedelskonsumtionen.

Den offentliga konsumtionen må inte vara så stor men den har mycket stor betydelse eftersom upphandlingen är politiskt styrd och även har ett stort signalvärde för såväl köpare som säljare. Den offentliga upphandlingen pekas ofta ut som ett sätt för samhället att visa vägen mot en hållbar upphandling. Det kräver ett tydligt politiskt ansvar.

Livsmedel är en central del av den svenska upphandlingsstrategin. Den offentliga upphandlingen kommer sannolikt också vara en del av den kommande nationella livsmedelsstrategin som ska omsättas i praktiken.

Hur blir den offentliga livsmedelsupphandlingen en bransch där den offentliga affären medverkar till att den politiska ambitionen omsätts, så att krav som ställs i upphandling ligger i nivå med de krav som ställs på vår inhemska produktion?

Information och program finns i ovanstående PDF-inbjudan.


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…