Potentialen för offentlig livsmedelsupphandling

Akademisammankomst

Potentialen för offentlig livsmedelsupphandling Mer information
Mer information

Se filminspelning via denna länk!

Potentialen för offentlig livsmedelsupphandling

Dagligen serveras mer än 3,2 miljoner måltider i förskolor, skolor, på sjukhus, inom äldrevården och andra institutioner – den offentliga upphandlingen av livsmedel omfattar ca 5 % av den totala livsmedelskonsumtionen.

Den offentliga konsumtionen må inte vara så stor men den har mycket stor betydelse eftersom upphandlingen är politiskt styrd och även har ett stort signalvärde för såväl köpare som säljare. Den offentliga upphandlingen pekas ofta ut som ett sätt för samhället att visa vägen mot en hållbar upphandling. Det kräver ett tydligt politiskt ansvar.

Livsmedel är en central del av den svenska upphandlingsstrategin. Den offentliga upphandlingen kommer sannolikt också vara en del av den kommande nationella livsmedelsstrategin som ska omsättas i praktiken.

Hur blir den offentliga livsmedelsupphandlingen en bransch där den offentliga affären medverkar till att den politiska ambitionen omsätts, så att krav som ställs i upphandling ligger i nivå med de krav som ställs på vår inhemska produktion?

Information och program finns i ovanstående PDF-inbjudan.