2018-04-04 Inbjudan Boksamtal – Åkerbär


Åkerbär – Europas godaste bär

KSLA:s yttrande om förslag till ändring av EU-förordning LULUCF

2018-04-04 Inbjudan Boksamtal – Åkerbär KSLA har yttrat sig över förslag om ändring av EU-förordning 2018/841 (LULUCF) och EU-förordning 2018/1999.

Vart är vi på väg?

2018-04-04 Inbjudan Boksamtal – Åkerbär Sammankomst 14 okt om effekter av transporter på livsmedelsproduktion och -konsumtion.

Future Food Systems

2018-04-04 Inbjudan Boksamtal – Åkerbär Discussion 15 Oct on transforming of food systems in order to meet SDGs.

Propose candidates for the Bertebos Prize 2022

2018-04-04 Inbjudan Boksamtal – Åkerbär Time to propose candidates for the Bertebos Prize 2022, by Oct 18 at the latest – prominent persons within the field of traditional small grain cereals for food and health promotion.