Akvakultur som en del i cirkulär matproduktion – vad gör vi i Sverige?

Akademisammankomst

Akvakultur som en del i cirkulär matproduktion – vad gör vi i Sverige? Mer information

Idag kommer mer än 80 procent av det protein vi äter från jordbruket – räknat i volym blir det mer än 98 procent. Samtidigt är jordens biologiska produktion delad ungefär lika mellan land och vatten. Mer än hälften av den mat som jordbruket producerar, och nästan en femtedel av vad fisket ger, går oavkortat till djurfoder, inklusive fiskfoder.

FAO förutspår att vi kommer att behöva dubbla vår matproduktion till 2050. Samtidigt ställs allt fler och högre krav på den bördiga marken i form av urbanisering, produktion av bioenergi och biokemikalier och mer mark för rekreation och biodiversitet. Frågan är var maten ska komma ifrån.

Akvakultur kan vara en del av de framtida lösningarna på båda dessa utmaningar. Fisken kan odlas utanför den bördiga marken, som kan nyttjas till annat. Fisken är vårt utan jämförelse mest proteinhungriga och proteineffektiva produktionsdjur, vilket gör att fisken är drivande i den nödvändiga utvecklingen mot morgondagens nya foderråvaror som inte konkurrerar med vår mat.

Sammankomsten handlar om hur detta ska gå till och om Sverige kan komma med i fronten av denna utveckling.

Anmälan senast 11 november!