Akvakultur som en del i cirkulär matproduktion – vad gör vi i Sverige?

Startar
14 november, 2019 15:00
Slutar
14 november, 2019 18:00
Kategori
,
Arrangör
KSLA
Plats
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon
08-5454 7700
Adress
Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86

Google kartor

Filminspelning

Idag kommer mer än 80 procent av det protein vi äter från jordbruket – räknat i volym blir det mer än 98 procent. Samtidigt är jordens biologiska produktion delad ungefär lika mellan land och vatten. Mer än hälften av den mat som jordbruket producerar, och nästan en femtedel av vad fisket ger, går oavkortat till djurfoder, inklusive fiskfoder.

FAO förutspår att vi kommer att behöva dubbla vår matproduktion till 2050. Samtidigt ställs allt fler och högre krav på den bördiga marken i form av urbanisering, produktion av bioenergi och biokemikalier och mer mark för rekreation och biodiversitet. Frågan är var maten ska komma ifrån.

Akvakultur kan vara en del av de framtida lösningarna på båda dessa utmaningar. Fisken kan odlas utanför den bördiga marken, som kan nyttjas till annat. Fisken är vårt utan jämförelse mest proteinhungriga och proteineffektiva produktionsdjur, vilket gör att fisken är drivande i den nödvändiga utvecklingen mot morgondagens nya foderråvaror som inte konkurrerar med vår mat.

Sammankomsten handlar om hur detta ska gå till och om Sverige kan komma med i fronten av denna utveckling.

Anmälan senast 11 november!

iCal Import + Google Calendar