Macroalgae Aquaculture, a New Blue Industry in Norway?

Academy Lunch Talk

Short digital lunch talks on inspiring and not well-known topics of research is the latest of the Academy’s different activities to disseminate research results and knowledge, nationally and abroad.


Macroalgae Aquaculture, a New Blue Industry in Norway? Mer information
Mer information

Increasing need for sustainable marine food production and mitigation actions against climate change has brought culturing of macroalgae on the agenda. There is substantial optimism amongst stakeholders and a large potential for growing algae for different purposes in Norwegian waters, but the industry is n its infancy and challenges in relation to production, marked, potential environmental impact and management need to be solved before this promising blue industry can grow successfully and sustainably.

The Norwegian scientist Kjell Magnus Norderhaug, PhD, Institute of Marine Research in Norway IMR, Research Group of Benthic, gives this talk about this emerging industry. His research also deals with communities and coastal interactions, environmental monitoring, effects of eutrophication and climate change, diving and environmental management. Welcome!

———————————————————————-

PROGRAMME

12.15 Short introduction to the research, researcher and KSLA

12.20 Macroalgae aquaculture, a new blue industry in Norway? Kjell Magnus Norderhaug

12.45 Questions and discussion

13.00 End of meeting

 

 


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras i skogsbruk, biodiversitet, miljöpolitik och forskning är en förutsättning för att klara klimatmålen. Välkommen till Forskningsutskottets seminarium där detta diskuteras!

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras…

Om tillståndet för biologisk mångfald i skogen

8/12: För särskilt inbjudna. Ett samtal om brister och behov av utveckling av mätmetoderna.

Om tillståndet för biologisk mångfald i skogen

8/12: För särskilt inbjudna. Ett samtal om brister och behov av utveckling…