Macroalgae Aquaculture, a New Blue Industry in Norway?

Academy Lunch Talk

Short digital lunch talks on inspiring and not well-known topics of research is the latest of the Academy’s different activities to disseminate research results and knowledge, nationally and abroad.


Macroalgae Aquaculture, a New Blue Industry in Norway? Mer information
Mer information

Increasing need for sustainable marine food production and mitigation actions against climate change has brought culturing of macroalgae on the agenda. There is substantial optimism amongst stakeholders and a large potential for growing algae for different purposes in Norwegian waters, but the industry is n its infancy and challenges in relation to production, marked, potential environmental impact and management need to be solved before this promising blue industry can grow successfully and sustainably.

The Norwegian scientist Kjell Magnus Norderhaug, PhD, Institute of Marine Research in Norway IMR, Research Group of Benthic, gives this talk about this emerging industry. His research also deals with communities and coastal interactions, environmental monitoring, effects of eutrophication and climate change, diving and environmental management. Welcome!

———————————————————————-

PROGRAMME

12.15 Short introduction to the research, researcher and KSLA

12.20 Macroalgae aquaculture, a new blue industry in Norway? Kjell Magnus Norderhaug

12.45 Questions and discussion

13.00 End of meeting

 

 


Skogens roll i försörjningsberedskapen

20/5: Mycket fokus inom de areella näringarna har legat på hur vi tryggar en tillräcklig livsmedelsförsörjning, även skogsnäringens roll i försörjningsberedskapen är viktig att lyfta i diskussionerna.

Skogens roll i försörjningsberedskapen

20/5: Mycket fokus inom de areella näringarna har legat på hur vi…

Granbarkborren: Hur undviker vi ett nytt 2018-scenario?

29/4: De senaste granbarkborreangreppen är de största i modern tid. Utlösande faktorer var torkan och tidigare stormfällningar. Seminariet beskriver hur vi undviker att detta sker igen.

Granbarkborren: Hur undviker vi ett nytt 2018-scenario?

29/4: De senaste granbarkborreangreppen är de största i modern tid. Utlösande faktorer…

Måltidsresa till Bohuslän

4–5/9: För att vidareutveckla de lokala och regionala måltidskulturer som skapades i projektet ”Sveriges Landskapsmåltider” till attraktiva måltidsdestinationer arrangerar akademien en måltidsresa till Bohuslän.

Måltidsresa till Bohuslän

4–5/9: För att vidareutveckla de lokala och regionala måltidskulturer som skapades i…

På samma marker – renskötselns förutsättningar i ett landskap med många anspråk

15/5: Renskötsel är en extensiv djurhållning som baseras på tillgång till marker med lämpligt bete för renarna. På samma marker bedrivs samtidigt andra angelägna verksamheter.

På samma marker – renskötselns förutsättningar i ett landskap med många anspråk

15/5: Renskötsel är en extensiv djurhållning som baseras på tillgång till marker…