Älgjakt på Enaforsholm

Enaforsholm

Älgjakt på Enaforsholm Mer information
Mer information

Årets älgjakt på Enaforsholm kommer att genomföras den 14–15 september. Jakten bedrivs med stående fågelhund, en jaktform som är en fantastisk upplevelse och som samtidigt ger stort utrymme för social samvaro. Att jaga älg med löshund nära fjällen är något speciellt. Landskapet, höstfärgerna och den kvalitativt fina älgstammen kan göra detta till en mycket stark jakt- och naturupplevelse.

Jakten genomförs tillsammans med det lokala jaktlaget.  Tore Sjölund, tidigare värd på Fjällgården, har planerat jakten.

En ripjakt den 13 september, i kombination med denna älgjakt, kan bli aktuell.

Programmet i korthet

  • Ankomst till Enaforsholm fredag – d v s en dag i förväg för genomgång av jakten.
  • En stadig frukost lägger grund för en intensiv dag på fjället. Lunchpaketet fixar du i samband med frukosten.
  • Middag i Fjällgården, kanske efter skön bastu. Ambitionen är att kombinera en middag med ett föredrag kring fjälljakt. Fr o m i år ingår jaktområdet i en årlig ripinventering – ett tänkbart ämne.
  • Hemresa söndag efter avslutad jakt.

Information och anmälan

Älgjakt:
Lennart Rådström, tel 070-518 85 50, lennart.radstrom@skogforsk.se

Ripjakt:
Lars Törner, tel 070-330 42 00, lars@ltmiljo.se

Information om boendet:

Bosse Berglund, tel 0647-730 26, info@enaforsholm.se

 

Pris för jakt, inklusive två middagar och logi i dubbelrum

  • ripjakt i augusti och september (en natt) 3.700 kr
  • älgjakt i september (två nätter) 4.400 kr
  • älgjakt i september med ripjakt (två nätter) 6.000 kr

Deltagarantal: max 10 personer vid respektive jakt.

Väl mött på upplevelserik jakt!

Aelgjakt-2013


Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event in Northern Europe this decade. We are pleased to invite you to an open seminar at the academy focused on the Congress taking place this summer in Stockholm.

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event…

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse för naturen och människan ökat och intresset för svamp är idag stort i samhället. Vad betyder svampen för KSLA:s frågor och dess näringar?

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse…