Älgjakt på Enaforsholm

Enaforsholm

Älgjakt på Enaforsholm Mer information
Mer information

Upplev storslagen fjälljakt på älg!

Jakt i västra Jämtland, mellan Handöl och Storlien. Området sträcker sig från vägen mot Storulvån västerut förbi jaktstugan vid Silverfallet.

Möjligheterna att jaga älg med utgångspunkt från Enaforsholm vänder sig i första hand till ledamöterna i KSLA och till personer i nätverket.

Att jaga älg med löshund nära fjällen är något speciellt. Landskapet, höstfärgerna och den kvalitativt fina älgstammen kan göra detta till en mycket stark jakt- och naturupplevelse.

Jaktledare: Tore Sjölund.

Program i korthet

– Genomgång för älgjakten torsdag kväll.
– Jakt på fredag och lördag med smörgåslunch i skogen.
– Middag på fjällgården. Om möjligt ett intressant föredrag i anslutning till jakt i fjällnatur efter middagen fredag kväll.
– Hemresa på lördag kväll, alternativt söndag. Älgjakten i kombination med ripjakt genomförs på söndagen.

Pris för jakt, inkl. middagar och logi i dubbelrum:
Älgjakt och två övernattningar – 3.600 kr.
Älgjakt i kombination med ripjakt – 4.800 kr

Deltagarantalet är maximerat till 8 personer.

Ytterligare jakter denna höst

Ripjakt den 26–27 augusti.
Ripjakt den 30 september–1 oktober.
Ripjakt i kombination med älgjakt tillsammans med det lokala jaktlaget den 16–17 september.

Information och anmälan

Lennart Rådström, tel. 018-18 85 50, 070-518 85 50.
E-post: lennart.radstrom@skogforsk.se

Boende
Bosse Berglund, tel. 0647-730 26.
E-post: info@enaforsholm.se


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se till att den ökande materialförbrukningen bryts och att produktionen av grödor ökar på ett hållbart sätt. Hur det ska gå till handlar detta rundabordssamtal, som är ett förberedande möte inför ett seminarium i vår. Endast inbjudna deltagare.

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…