Älgjakt på Enaforsholm

Enaforsholm

Älgjakt på Enaforsholm Mer information
Mer information

Upplev storslagen fjälljakt på älg!

Jakt i västra Jämtland, mellan Handöl och Storlien. Området sträcker sig från vägen mot Storulvån västerut förbi jaktstugan vid Silverfallet.

Möjligheterna att jaga älg med utgångspunkt från Enaforsholm vänder sig i första hand till ledamöterna i KSLA och till personer i nätverket.

Att jaga älg med löshund nära fjällen är något speciellt. Landskapet, höstfärgerna och den kvalitativt fina älgstammen kan göra detta till en mycket stark jakt- och naturupplevelse.

Jaktledare: Tore Sjölund.

Program i korthet

– Genomgång för älgjakten torsdag kväll.
– Jakt på fredag och lördag med smörgåslunch i skogen.
– Middag på fjällgården. Om möjligt ett intressant föredrag i anslutning till jakt i fjällnatur efter middagen fredag kväll.
– Hemresa på lördag kväll, alternativt söndag. Älgjakten i kombination med ripjakt genomförs på söndagen.

Pris för jakt, inkl. middagar och logi i dubbelrum:
Älgjakt och två övernattningar – 3.600 kr.
Älgjakt i kombination med ripjakt – 4.800 kr

Deltagarantalet är maximerat till 8 personer.

Ytterligare jakter denna höst

Ripjakt den 26–27 augusti.
Ripjakt den 30 september–1 oktober.
Ripjakt i kombination med älgjakt tillsammans med det lokala jaktlaget den 16–17 september.

Information och anmälan

Lennart Rådström, tel. 018-18 85 50, 070-518 85 50.
E-post: lennart.radstrom@skogforsk.se

Boende
Bosse Berglund, tel. 0647-730 26.
E-post: info@enaforsholm.se