Akademisammankomst: Allmänheten, skogen och skogsbruket

Akademisammankomst

Akademisammankomst: Allmänheten, skogen och skogsbruket Mer information
Mer information

→ Se filminspelning via denna länk!

Allmänheten, skogen och skogsbruket

Skogen finns i den svenska folksjälen. Samtidigt bor allt fler människor långt från skogen och kontakten med skog och natur minskar. Allt färre har en naturlig koppling till brukandet av skogen. Risken finns att en stor del av Sveriges befolkning inte ser skogens betydelse som en viktig förnybar råvara i samhällsekonomin. Med den ökade invandringen från andra länder följer också andra kulturers syn på skogen.

Dagens överläggningsämne vill belysa allmänhetens syn på skog och skogsbruk. Några av frågeställningarna är:

  • Vad vet allmänheten om skogen, skogsbruket och skogsnäringen?
  • Vilka attityder har människor till brukandet av skogen? Vad tänker och tycker de?
  • Skiljer sig synen på skogsbruk mellan olika grupper av allmänheten?
  • Hur ser våra nya invandrade invånare från andra kulturer på skogen och skogsbruket?
  • Vilken bild av skogsbruk förmedlas till barn och ungdomar i skolan?
  • Vilka konsekvenser kan allmänhetens bristande kunskap om skogsbruk få för skogsnäringen?

Och sist, men inte minst – hur hanterar vi från skogsbranschen dessa utmaningar?

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.

 

 


Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det finns betesmark för renarna under alla tider av året. Samtidigt finns det många andra markanvändare och intressen på de marker där renskötsel bedrivs. Rundabordssamtal på KSLA inför ett senare seminarium i frågan.

Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…