Akademisammankomst: Allmänheten, skogen och skogsbruket

Akademisammankomst

Akademisammankomst: Allmänheten, skogen och skogsbruket Mer information
Mer information

→ Se filminspelning via denna länk!

Allmänheten, skogen och skogsbruket

Skogen finns i den svenska folksjälen. Samtidigt bor allt fler människor långt från skogen och kontakten med skog och natur minskar. Allt färre har en naturlig koppling till brukandet av skogen. Risken finns att en stor del av Sveriges befolkning inte ser skogens betydelse som en viktig förnybar råvara i samhällsekonomin. Med den ökade invandringen från andra länder följer också andra kulturers syn på skogen.

Dagens överläggningsämne vill belysa allmänhetens syn på skog och skogsbruk. Några av frågeställningarna är:

  • Vad vet allmänheten om skogen, skogsbruket och skogsnäringen?
  • Vilka attityder har människor till brukandet av skogen? Vad tänker och tycker de?
  • Skiljer sig synen på skogsbruk mellan olika grupper av allmänheten?
  • Hur ser våra nya invandrade invånare från andra kulturer på skogen och skogsbruket?
  • Vilken bild av skogsbruk förmedlas till barn och ungdomar i skolan?
  • Vilka konsekvenser kan allmänhetens bristande kunskap om skogsbruk få för skogsnäringen?

Och sist, men inte minst – hur hanterar vi från skogsbranschen dessa utmaningar?

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.