Akademisammankomst: Allmänheten, skogen och skogsbruket

Akademisammankomst

Akademisammankomst: Allmänheten, skogen och skogsbruket Mer information
Mer information

→ Se filminspelning via denna länk!

Allmänheten, skogen och skogsbruket

Skogen finns i den svenska folksjälen. Samtidigt bor allt fler människor långt från skogen och kontakten med skog och natur minskar. Allt färre har en naturlig koppling till brukandet av skogen. Risken finns att en stor del av Sveriges befolkning inte ser skogens betydelse som en viktig förnybar råvara i samhällsekonomin. Med den ökade invandringen från andra länder följer också andra kulturers syn på skogen.

Dagens överläggningsämne vill belysa allmänhetens syn på skog och skogsbruk. Några av frågeställningarna är:

  • Vad vet allmänheten om skogen, skogsbruket och skogsnäringen?
  • Vilka attityder har människor till brukandet av skogen? Vad tänker och tycker de?
  • Skiljer sig synen på skogsbruk mellan olika grupper av allmänheten?
  • Hur ser våra nya invandrade invånare från andra kulturer på skogen och skogsbruket?
  • Vilken bild av skogsbruk förmedlas till barn och ungdomar i skolan?
  • Vilka konsekvenser kan allmänhetens bristande kunskap om skogsbruk få för skogsnäringen?

Och sist, men inte minst – hur hanterar vi från skogsbranschen dessa utmaningar?

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.

 

 


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras i skogsbruk, biodiversitet, miljöpolitik och forskning är en förutsättning för att klara klimatmålen. Välkommen till Forskningsutskottets seminarium där detta diskuteras!

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras…