Amazonas – myternas skog

Akademisammankomst

”Amazonas, jordens sista paradis. Ett område stort som tolv Sverige som i princip är opåverkat av den moderna civilisationen. Regnskogen här binder kolossala mängder koldioxid och är livsmiljö för miljontals arter. Den måste bevaras om vi ska klara jordens klimat och biologiska mångfald. Men det är ett hotat paradis …” Denna bild möter vi så gott som dagligen i media.

Bilden av Amazonas har naturligtvis bäring även på den svenska skogsdebatten. Varför ska inte fattiga länder i Sydamerika få använda (en del av) sina skogar för att skapa välstånd när vi har blivit rika på våra skogar? Varför anses det vara positivt för klimatet att vi brukar våra svenska skogar för att fånga in och binda maximalt med koldioxid – men dåligt att bruka Amazonas skogar?

Vid överläggningen kommer vi att utmana, nyansera och problematisera den massmediala bilden. Hur mycket skog avverkas egentligen i dag för att bereda plats för bete, storskaligt jordbruk och småskaligt svedjebruk? Varför brinner det och har bränderna ökat med den nya regeringen i Brasilien? Hotas klimatet av dagens exploatering? Hur viktig är Amazonas för atmosfärens syresättning? Är vi nära några tipping-points med oåterkalleliga förändringar?

Överläggningen inleds med några korta presentationer. Ambitionen är inte att ge en heltäckande bild, det skulle kräva en hel bok, utan att förmedla några olika perspektiv och inspel till den avslutande diskussionen.

Moderatorer: Carl Henrik Palmér och Lotta Möller

För ledamöter


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…