Amazonas – myternas skog

Akademisammankomst

”Amazonas, jordens sista paradis. Ett område stort som tolv Sverige som i princip är opåverkat av den moderna civilisationen. Regnskogen här binder kolossala mängder koldioxid och är livsmiljö för miljontals arter. Den måste bevaras om vi ska klara jordens klimat och biologiska mångfald. Men det är ett hotat paradis …” Denna bild möter vi så gott som dagligen i media.

Bilden av Amazonas har naturligtvis bäring även på den svenska skogsdebatten. Varför ska inte fattiga länder i Sydamerika få använda (en del av) sina skogar för att skapa välstånd när vi har blivit rika på våra skogar? Varför anses det vara positivt för klimatet att vi brukar våra svenska skogar för att fånga in och binda maximalt med koldioxid – men dåligt att bruka Amazonas skogar?

Vid överläggningen kommer vi att utmana, nyansera och problematisera den massmediala bilden. Hur mycket skog avverkas egentligen i dag för att bereda plats för bete, storskaligt jordbruk och småskaligt svedjebruk? Varför brinner det och har bränderna ökat med den nya regeringen i Brasilien? Hotas klimatet av dagens exploatering? Hur viktig är Amazonas för atmosfärens syresättning? Är vi nära några tipping-points med oåterkalleliga förändringar?

Överläggningen inleds med några korta presentationer. Ambitionen är inte att ge en heltäckande bild, det skulle kräva en hel bok, utan att förmedla några olika perspektiv och inspel till den avslutande diskussionen.

Moderatorer: Carl Henrik Palmér och Lotta Möller

För ledamöter


Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med KSLA:s verksamhet för unga att göra, till vintermingel och workshop.

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med…