Amazonas – myternas skog

Akademisammankomst

”Amazonas, jordens sista paradis. Ett område stort som tolv Sverige som i princip är opåverkat av den moderna civilisationen. Regnskogen här binder kolossala mängder koldioxid och är livsmiljö för miljontals arter. Den måste bevaras om vi ska klara jordens klimat och biologiska mångfald. Men det är ett hotat paradis …” Denna bild möter vi så gott som dagligen i media.

Bilden av Amazonas har naturligtvis bäring även på den svenska skogsdebatten. Varför ska inte fattiga länder i Sydamerika få använda (en del av) sina skogar för att skapa välstånd när vi har blivit rika på våra skogar? Varför anses det vara positivt för klimatet att vi brukar våra svenska skogar för att fånga in och binda maximalt med koldioxid – men dåligt att bruka Amazonas skogar?

Vid överläggningen kommer vi att utmana, nyansera och problematisera den massmediala bilden. Hur mycket skog avverkas egentligen i dag för att bereda plats för bete, storskaligt jordbruk och småskaligt svedjebruk? Varför brinner det och har bränderna ökat med den nya regeringen i Brasilien? Hotas klimatet av dagens exploatering? Hur viktig är Amazonas för atmosfärens syresättning? Är vi nära några tipping-points med oåterkalleliga förändringar?

Överläggningen inleds med några korta presentationer. Ambitionen är inte att ge en heltäckande bild, det skulle kräva en hel bok, utan att förmedla några olika perspektiv och inspel till den avslutande diskussionen.

Moderatorer: Carl Henrik Palmér och Lotta Möller

För ledamöter


Forskare – var i samhället behövs de och möter vi behoven?

14/3: Med forskarkompetens ökar vi möjligheterna att lösa de globala utmaningarna. Men hur utbildar akademin forskare och har vi en forskarutbildning som svarar upp mot behoven? Diskussion under ledning av KSLA:s Forskningsutskott.

Forskare – var i samhället behövs de och möter vi behoven?

14/3: Med forskarkompetens ökar vi möjligheterna att lösa de globala utmaningarna. Men hur…

Vem tar risken?

14/3: Kan finansmarknadens aktörer genom till exempel investeringar och deinvesteringar bidra i arbetet mot den ökande antimikrobiella resistensen?

Vem tar risken?

14/3: Kan finansmarknadens aktörer genom till exempel investeringar och deinvesteringar bidra i…

Vad kan EU:s skogsstrategi innebära för svensk skogsnäring?

10/2: Denna överläggning syftar till att ge ökad insikt i EU:s skogsstrategi och vad den kan innebära för svensk skogsnäring. Endast för ledamöter och särskilt inbjudna.

Vad kan EU:s skogsstrategi innebära för svensk skogsnäring?

10/2: Denna överläggning syftar till att ge ökad insikt i EU:s skogsstrategi…

International outlook: Introduction of new international fellows 2022

27/1: All academy fellows are invited to this webinar, to listen to the presentations of our new international fellows and to take part in discussions on current issues from different parts of the world. Welcome to the KSLA!

International outlook: Introduction of new international fellows 2022

27/1: All academy fellows are invited to this webinar, to listen to…