Anpassning av djurhållning till ett förändrat klimat

Seminarium

Kommittén för lantbrukets klimatanpassning (KLIMA) bjuder in till ett öppet seminarium om klimatanpassning av djurproduktion.

Ett förändrat klimat påverkar både djur och de som arbetar med djur. Samtidigt fortsätter storleksrationaliseringen inom lantbruket och klimatanpassningen sammanfaller med förändringar kopplade till besättningsstorlek. Politiska och klimatmässiga förändringar är inte oberoende av varandra. För företagaren kan politiska förändringar mildra eller stärka effekten av klimatförändringar.

I detta seminarium vill vi ge konkreta exempel på hur djurhållningen anpassas till ett förändrat klimat. Vi vill bidra till diskussionen om hur vi bäst tillvaratar potentialen i svensk djurproduktion och hur vi får till stånd de anpassningsåtgärder som behövs.

Vi vill också medverka till att handlingsplaner och klimatanpassningsverktyg som myndigheter och andra organisationer inom sektorn arbetar fram kommer till användning och diskutera ytterligare behov av sådana verktyg och planering på kort och lång sikt.

Mer information och program se ovanstående PDF-inbjudan.

 


Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det finns betesmark för renarna under alla tider av året. Samtidigt finns det många andra markanvändare och intressen på de marker där renskötsel bedrivs. Rundabordssamtal på KSLA inför ett senare seminarium i frågan.

Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…