År 2033 – är skogsnäringen lösningen eller problemet?

Hybridseminarium

Skogens biomassaproduktion, där solens energi, trädens klorofyll och fotosyntesen är en utgångspunkt, binder stora mängder CO2. Förutom att detta genererar en rad närmast livsnödvändiga skogsindustriprodukter, viktiga arbetstillfällen och stora ekonomiska värden till gagn för hela samhället, så är detta också en väsentlig del i klimatarbetet. Frågan är hur allt detta kan göras ännu mera effektivt, samtidigt som samhällets syn på skogens brukande och målen för förvaltning av biologisk mångfald tillgodoses.


År 2033 – är skogsnäringen lösningen eller problemet? Mer information

På detta seminarium vill vi lyfta dessa frågor, höra om teknikens möjligheter samt diskutera hur vi anpassar skogsnäringen till nya förutsättningar. Detta samtidigt som vi måste kunna garantera de stora ekonomiska värden som den svenska skogen representerar, både ur ett privat och nationellt perspektiv. Temat för seminariet är hållbarhet genom samarbete. Välkommen!


Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid…

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…