År 2033 – är skogsnäringen lösningen eller problemet?

Hybridseminarium

Skogens biomassaproduktion, där solens energi, trädens klorofyll och fotosyntesen är en utgångspunkt, binder stora mängder CO2. Förutom att detta genererar en rad närmast livsnödvändiga skogsindustriprodukter, viktiga arbetstillfällen och stora ekonomiska värden till gagn för hela samhället, så är detta också en väsentlig del i klimatarbetet. Frågan är hur allt detta kan göras ännu mera effektivt, samtidigt som samhällets syn på skogens brukande och målen för förvaltning av biologisk mångfald tillgodoses.


År 2033 – är skogsnäringen lösningen eller problemet? Mer information
Mer information

På detta seminarium vill vi lyfta dessa frågor, höra om teknikens möjligheter samt diskutera hur vi anpassar skogsnäringen till nya förutsättningar. Detta samtidigt som vi måste kunna garantera de stora ekonomiska värden som den svenska skogen representerar, både ur ett privat och nationellt perspektiv. Temat för seminariet är hållbarhet genom samarbete. Välkommen!


Nya dimensioner i skogarnas kulturarv

24/8: Skogarna har genom årtusenden spelat avgörande roller för människors liv, verkan och framtidstro, i det som är Sverige i. Hittills har i stort sett alla resurser lagts på att identifiera och bevara kulturminnen i skogen. Om det är rätt resursanvändning diskuteras vid detta seminarium.

Nya dimensioner i skogarnas kulturarv

24/8: Skogarna har genom årtusenden spelat avgörande roller för människors liv, verkan…

Från stuprör till hängrännor – framgångsrik dialog inom KSLA

26/9: KSLA:s frågor återfinns i skärningspunkten mellan naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora, men också där teori möter praktik. Årets KSLA-dag handlar om helhetsperspektiv och konstruktiv dialog. (För medlemmar i KSLA:s kommittéer, utskott och arbetsgrupper.)

Från stuprör till hängrännor – framgångsrik dialog inom KSLA

26/9: KSLA:s frågor återfinns i skärningspunkten mellan naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora, men…

Enaforsholmskursen: Flora, fåglar och fjällvett – vandring i Jämtlandsfjällen

KSLA inbjuder till en veckolång sommarkurs vid Enaforsholm nära Storlien i Jämtland i juli, när fjällen blommar som vackrast. Kursen vänder sig till studenter och andra intresserade och ger en bred introduktion till den svenska fjällvärlden.

Enaforsholmskursen: Flora, fåglar och fjällvett – vandring i Jämtlandsfjällen

KSLA inbjuder till en veckolång sommarkurs vid Enaforsholm nära Storlien i Jämtland…