Åren som gått – året som kommer

Akademisammankomst

Åren som gått – året som kommer Mer information
Mer information

Sammankomst enkom för akademiens ledamöter.

Efter de formella punkterna vid sammankomsten den 8 december med bland annat redovisning av preses- och ledamotsvalen, val av Bergstenpristagare och anmälan av Kollegiets beslut om övriga priser och belöningar diskuterar vi traditionsenligt akademiens arbete och program – inom avdelningarna och övergripande. Vi brukar inte bjuda in gäster till just denna sammankomst och gör det inte i år heller, det är ett internt arbetsmöte.

Först kommer jag att kort redovisa akademiåret 2011 varefter snart avgående preses Sara von Arnold och vice preses Åke Bruce ”kåserar” om sina fyra år i akademiens ledning. Därefter redovisar avdelningsordförandena sina respektive planer för 2012.

Kvällens viktigaste pass blir ledamöternas diskussion om vad vi gjort, vad vi gör och vad vi borde göra. Diskussionerna på denna punkt brukar komma fram till att vår aktivitetspalett är stor och brokig. Det håller jag med om och säger att det är i allt väsentligt ett resultat av vår filosofi ”Ledamöternas akademi”. Många goda idéer kommer fram i våra arbetsgrupper, kommittéer och avdelningar. Också förslag från enskilda ledamöter försöker vi ta om hand. Den som anser att vi gör för mycket och alltför disparat, anser därför att vi övergripande styr programmet för lite och för svagt. Det är i denna fråga som i många andra den goda balansen mellan ”bottom up” och ”top down” vi söker. Balanserar vi fel? 

En annan fråga som kan komma upp är om vi ”når ut”. Man kan spekulera om det, men bara om vi på något trovärdigt vis kan mäta vårt inflytande vet vi. Vi har börjat tala om att vi kanske skulle försöka utvärdera vårt arbete, även med externa krafter, låt oss säga under 2000-talet hittills – ett förslag i den riktningen kommer från min sida i början av nästa år.

Välkomna till årets sista akademisammankomst!

 Åke Barklund
Akademiens sekreterare och VD

Program

15.00             Samling, kaffe/te i Oscars källare

15.30             Formell sammankomst

15.50             Året som gått
                         Akademisekreterare Åke Barklund

 15.55             Åren som gått
                          Preses Sara von Arnold och vice preses Åke Bruce

                          Planer för året som kommer
16.10              Olle Markgren, ordförande, Allmänna avdelningen

 16.20             Linda Hedlund, ordförande, Skogsavdelningen

16.30             Göran Dalin, ordförande, Jordbruksavdelningen

16.40             Ulrich Lange, ordförande, ANH

 16.50             Paus

 17.00             Ledamöternas diskussion
                          
Moderator Sara von Arnold

18.00             Ärtsupé i Oscars källare


Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid…

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…