Åren som gått och året som kommer

Akademisammankomst

Åren som gått och året som kommer Mer information
Mer information

Endast för akademiens ledamöter

Vid denna sammankomst kommer akademien att besluta om ny preses och vice preses för perioden 2016–2019.

Avdelningarna och enheten för akademiens historiska verksamhet kommer också att summera året som gått och presentera planerna för kommande år. Det nuvarande presesparet delar med sig av sina reflexioner från sina år som preses och vice preses.

Sammankomsten avslutas på sedvanligt sätt.