Året som kommer

Akademisammankomst

Året som kommer Mer information
Mer information

Endast för akademiens ledamöter.

Före den egentliga Akademisammankomsten inbjuder vi till ett internt ”boksläpp”, vår nya Bergstensbok kommer att presenteras. Dessutom, som en första aktivitet på vårt Jubileumsår, kommer vi att inviga vår Donatorsfoajé och så sker den officiella lanseringen av den nya insamlingsstiftelsen ”KSLA för Stundande skördar”.

Efter de formella punkterna vid sammankomsten, med bland annat redovisning av ledamotsvalen, val av Bergstenpristagare och anmälan av Kollegiets beslut om övriga priser och belöningar, diskuterar vi traditionsenligt akademiens arbete och program – inom avdelningarna och övergripande.

Först kommer preses Kerstin Niblaeus och vice preses Bo Andersson att presentera sin nya Verksamhets- och Inriktningsplan. Sedan kommer jag att redogöra för planerade aktiviteter under vårt jubileumsår och därefter redovisar avdelningsordförandena sina respektive planer för 2013.

Kvällens viktigaste pass blir ledamöternas diskussion om vad vi gjort, vad vi gör och vad vi borde göra.

Program
13.00 Presentation av nya Bergstensboken
Redaktören Hans Antonson presenterar boken, tillfälle för
diskussion samt för ledamöter att hämta sitt eget exemplar av boken.
14.00 Mingel i vår nyrenoverade Donatorsfoajé och därefter
invigning av densamma
Åke Barklund, Elizabeth Hatz och Bo Carlestål
  Officiell lansering av insamlingsstiftelsen
”KSLA för Stundande skördar”
Sara von Arnold och Åke Barklund
15.00 Samling, kaffe/te i Oscars källare
15.30 Formell sammankomst
15.50 Presentation av akademiens nya Verksamhets-
och Inriktningsplan
Preses Kerstin Niblaeus och vice preses Bo Andersson
16.00 Planeringen av Jubileumsåret 2013
Akademisekreterare Carl-Anders Helander
  Planer för året som kommer
16.10 Olle Markgren, ordförande, Allmänna avdelningen
16.20 Linda Hedlund, ordförande, Skogsavdelningen
16.30 Göran Dalin, ordförande, Jordbruksavdelningen
16.40 Ulrich Lange, ordförande, ANH
16.50 Korta omvärldsanalyser
Representanter från Landsbygds- respektive Miljödepartementet
17.00 Paus
17.15 Ledamöternas diskussion
Moderator Kerstin Niblaeus
18.00 Ärtsupé i Oscars källare