Ärtor, linser och bönor – smart mat för både mark, hälsa och klimat

Seminarium

Ärtor, linser och bönor – smart mat för både mark, hälsa och klimat Mer information

Se filminspelning här!

Ärtor, linser och bönor – smart mat för både mark, hälsa och klimat

Seminariet arrangeras i samarbetet med Svenska FAO-kommittén och Swedish lnternational Agricultural Network lnitiative (SIANI).

FN:s generalförsamling har utsett år 2016 till det Internationella baljväxtåret och FAO, FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation, har fått i uppdrag att leda genomförandet av året. Bönor, ärtor och linser är viktiga grödor och livsmedel av många skäl. De är näringsrika och innehåller mycket protein och lättlösliga fibrer samtidigt som de har låg fetthalt. Baljväxter är viktiga omväxlingsgrödor i växtföljder. De kan förbättra jordens bördighet bland annat genom att fixera atmosfäriskt kväve, vilket minskar behovet av handelsgödsel och minskar utsläppen av växthusgaser, speciellt lustgas.

För lantbrukare i en del låginkomstländer är bönor, linser och andra baljväxter viktiga såväl ekonomiskt som näringsmässigt, eftersom de både säljs och konsumeras av lantbrukarna och deras familjer. Detta bidrar till familjernas livsmedelsförsörjning och skapar ekonomiskt stabilitet. Genom att använda bönor och linser som täckgröda eller i samodling kan även den biologiska mångfalden främjas samtidigt som skadedjur och växtsjukdomar hålls under kontroll.

I Sverige ökar konsumenternas intresse för hållbara och hälsosamma proteiner, både från kött av bättre kvalitet och från växtbaserade proteiner som bönor och linser. Denna trend har inneburit att efterfrågan på svenska baljväxter ökar i snabb takt. För tillfället är dock efterfrågan större än utbudet och det pågår därför febril aktivitet inom alla led, från produktion till konsumtion, för att etablera effektiva och lönsamma marknader för svenska bönor, ärtor och linser.

Vid detta seminarium vill vi diskutera baljväxternas roll för livsmedelsförsörjningen och för en hållbar utveckling av jordbruket och miljön, både i Sverige och globalt. Seminariet är också en möjlighet för aktörer i alla led att diskutera svårigheter och möjligheter för en ökad produktivitet och lönsamhet i svensk baljväxtodling.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan

 


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…