Ärtor, linser och bönor – smart mat för både mark, hälsa och klimat

Seminarium

Ärtor, linser och bönor – smart mat för både mark, hälsa och klimat Mer information

Se filminspelning här!

Ärtor, linser och bönor – smart mat för både mark, hälsa och klimat

Seminariet arrangeras i samarbetet med Svenska FAO-kommittén och Swedish lnternational Agricultural Network lnitiative (SIANI).

FN:s generalförsamling har utsett år 2016 till det Internationella baljväxtåret och FAO, FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation, har fått i uppdrag att leda genomförandet av året. Bönor, ärtor och linser är viktiga grödor och livsmedel av många skäl. De är näringsrika och innehåller mycket protein och lättlösliga fibrer samtidigt som de har låg fetthalt. Baljväxter är viktiga omväxlingsgrödor i växtföljder. De kan förbättra jordens bördighet bland annat genom att fixera atmosfäriskt kväve, vilket minskar behovet av handelsgödsel och minskar utsläppen av växthusgaser, speciellt lustgas.

För lantbrukare i en del låginkomstländer är bönor, linser och andra baljväxter viktiga såväl ekonomiskt som näringsmässigt, eftersom de både säljs och konsumeras av lantbrukarna och deras familjer. Detta bidrar till familjernas livsmedelsförsörjning och skapar ekonomiskt stabilitet. Genom att använda bönor och linser som täckgröda eller i samodling kan även den biologiska mångfalden främjas samtidigt som skadedjur och växtsjukdomar hålls under kontroll.

I Sverige ökar konsumenternas intresse för hållbara och hälsosamma proteiner, både från kött av bättre kvalitet och från växtbaserade proteiner som bönor och linser. Denna trend har inneburit att efterfrågan på svenska baljväxter ökar i snabb takt. För tillfället är dock efterfrågan större än utbudet och det pågår därför febril aktivitet inom alla led, från produktion till konsumtion, för att etablera effektiva och lönsamma marknader för svenska bönor, ärtor och linser.

Vid detta seminarium vill vi diskutera baljväxternas roll för livsmedelsförsörjningen och för en hållbar utveckling av jordbruket och miljön, både i Sverige och globalt. Seminariet är också en möjlighet för aktörer i alla led att diskutera svårigheter och möjligheter för en ökad produktivitet och lönsamhet i svensk baljväxtodling.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan

 


Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det finns betesmark för renarna under alla tider av året. Samtidigt finns det många andra markanvändare och intressen på de marker där renskötsel bedrivs. Rundabordssamtal på KSLA inför ett senare seminarium i frågan.

Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…