Äta bör man annars dör man

Projektet Försörjningsberedskap

Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.


Äta bör man annars dör man Mer information
Mer information

Sverige och Jämtlands län är idag inte självförsörjande, och även om en omställning av kosten kunde hjälpa finns inte infrastrukturen som krävs för att nå maten. Därför behövs insatser som stärker livsmedelsförsörjningen och beredskapen. Det är ett pågående arbete att stärka livsmedelsberedskapen och flera nationella utredningar på området pågår, men det finns också potentiella luckor mellan olika instanser. Beredskap behövs för såväl händelse av krig som annan kris: sårbarheten ökar även ur en klimatsynpunkt. Samtidigt befinner vi oss i ett av få områden i världen som jämförelsevis kommer få bättre förutsättningar i framtiden att producera livsmedel, och vi har därigenom en möjlighet att med ökad produktion bidra till försörjningen för flera än oss själva.

Syftet med dagen är att ge en uppdatering av nuläge och en gemensam bild av behov och hur de bäst kan mötas. Målgruppen för dagen är politiker, tjänstemän, företagare och representanter för civilsamhälle och akademi. Alla som är intresserade och vill bidra är välkomna!


Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid…

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…