Boksläpp: Att bruka men inte äga – om arrende

Boksamtal

Boksläpp: Att bruka men inte äga – om arrende Mer information
Mer information

Att bruka men inte äga

Arrende och annan nyttjanderätt till mark i svenskt jordbruk från medeltid till idag

SOLMED nr 61, red. Anders Wästfelt

Välkommen till en kväll som bjuder på föredrag och samtal om arrendet och nyttjanderätten till mark – i historien och nu. Arrendet som en betydande drivkraft för lantbrukets utveckling och modernisering. Bokbord och mingel! Anmälan senast 10 mars.

Arrende – en rätt att bruka av någon annan ägd mark mot ersättning, har funnits ända sedan antiken. Det är ett ständigt aktuellt ämne då det berör sådana tidlösa frågor såsom äganderätt och besittningsrätt å ena sidan och agrarproduktion och agrar utveckling å den andra. Boken tar ett samlat grepp om frågan och är den första svenska boken om dess betydelse, både i historien och i nutid. Här belyser 17 experter med skiftande bakgrund och från skilda discipliner arrendet igår och idag, vilket för-medlar en spännande historia om en betydande drivkraft i lantbrukets utveckling.

Boken beskriver de två typer av arrenden som finns idag, gårdsarrendet och sidoarrendet. Läsaren kan följa diskussionen om varför det nu sker en kraftig minskning av gårdsarrenden samtidigt som sidoarrenden ökar kraftigt. För den som vill förstå det moderna svenska jordbrukets utveckling är Att bruka men inte äga en viktig och nyttig läsning.

Boken är rikligt illustrerad i färg och svartvitt.

→ Till bokens innehållsförteckning och författarpresentationer.

Program

Moderator: Bo Andersson, vice preses, KSLA

Välkomsthälsning
Akademiens sekreterare och VD Carl-Anders Helander
Moderatorn öppnar och inleder kvällen
Bo Andersson, moderator.
Arrende – en otidsenlig nyttjanderätt? Betydelsen av arrende i historien och i framtiden
Anders Wästfelt, bokens redaktör, fil dr i kulturgeografi
Arrende och jordbruksutveckling. Jordbruksarrendets betydelse och strävandena efter en reformerad arrendelagstiftning decennierna kring sekelskiftet 1900
Mats Morell, professor i ekonomisk historia
Från åkerlott till farm. Om hur arrenden av städernas jordbruksmarker förändrades under 1800-talet
Annika Björklund, fil dr i kulturgeografi
Arrendets ömtåliga balans. Om arrende kontra markägande – en läsares synpunkter på boken
Gunnar Wetterberg, historiker och författare
Samtal om boken med författarna under ledning av moderator Bo Andersson
Publiken bjuds in att kommentera och ställa frågor. Summering av kvällens diskussion och samtal
Ca 20.00 Mingel i Oscars källare med dryck och lättare förtäring

2014-03-25-Boksl-SOLMED61