Att göra risker till möjligheter!

Seminarium

Att göra risker till möjligheter! Mer information

Att göra risker till möjligheter!

Att vara lantbruksföretagare innebär att hantera en mångfacetterad och komplex verksamhet. Livsmedel och energi är produkter som i ett globalt perspektiv har en ökad efterfrågan. Som lantbruksföretagare känns det meningsfullt att tillgodose kundernas behov av mat, smakupplevelser och trygga livsmedel.

Dock är det tydligt att riskerna i lantbruksföretagandet har ökat. Det handlar om olika typer av risker, vilka företagaren behöver förhålla sig till och hantera för att utveckla det egna företaget. Riskerna går igenom alla delarna av företaget och kan exemplifieras som väderrisk, biologisk risk (skadegörare-sjukdomar), klimatrisk, teknisk risk, personalrisk, myndighetsrisk, social risk, ledningsrisk, ränterisk, skuldsättningsrisk, lönsamhetsrisk, politisk risk och marknadsrisk, m.m. Verksamheten pågår kontinuerligt och de olika riskerna skall hanteras samtidigt som en produktionsprocess pågår, med ständigt växande växter, eller djurmaterial. Utvecklingen går mot att riskerna i allt större utsträckning landar hos lantbruksföretagen. Produktionsrisken ligger redan där, marknadsrisken har utvecklats mot att allt oftare landa hos lantbruksföretagen.

Syftet med detta seminarium är att ur ett möjlighetsorienterat perspektiv, belysa den ökande riskexponeringen för den enskilde lantbrukaren. Fokus är på den enskilde lantbruksföretagarens situation, hur ser riskbilden ut? Vilka verktyg finns tillgängliga? Hur kan företagaren hantera riskerna så att den blir en framgång? Vi kommer att belysa den totala riskbilden för företagaren och hur de ska hanteras. Vi kommer också att diskutera strategiska åtgärder och utvecklingsområden på kort och lång sikt för att hantera risker.

Program

Moderator: Åsa Odell, lantmästare

9.30 Samling, registrering och kaffe/te
9.50 Välkommen
Magnus J Stark, KSLA och Dave Servin, koordinator Partnerskap Alnarp
10.00 Inledning
Åsa Odell, lantmästare
10.10 Hur har vi hanterat den sammanlagda risken i företaget för att kunna utvecklas och bli framgångsrik?
Två lantbruksföretagare berättar om vilka risker de har haft att hantera i sina företag, och vilka strategier de har haft för att hantera dessa.
  Gert Göransson, Högryds gård
Tvååker Halland, mjölkföretag med 240 kor, (Årets företagare i Varbergs kommun)
  Lars Öhman, Stavlösa gård
Ett spannmålsföretag på Östgötaslätten med odling, skörd, torkning av foderspannmål, brödsäd, oljeväxter och utsäde.
11.40 Vad kan jordbruket lära från grönsaksnäringen?
Lars Wall Persson, Ellenholm & Vadensjö, Skåne.
Företaget med tre delar. Klassikt lantbruk med jordbruksgrödor som raps, höstvete och sockerbetor.  Del två består av grönsaksodling och del tre grönsakspackeriet.
12.15 Lunch
13.00 Hur ser den totala risksituationen ut för lantbruksföretagaren och finns det en koppling till gårdsekonomin?
Carl Johan Lagerkvist, professor, institutionen för ekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet
13.30  Strategi för riskhantering som framgångfaktor. Hur gör man i Danmark?Helhetsorienterad riskstyrning. Ett utvecklat redskap för att bedöma och hantera risk i lantbruksföretaget.
Michael Friis Pedersen, Erhvervs PhD studerende, cand.oecon.agro, Økonomi & Virksomhedsledelse, Videncentret for Landbrug
14.30 Slutdiskussion med panel och deltagare
15.30 Avslutning med kaffe

Vart är vi på väg?

Livsmedel och jordbruksprodukter transporteras allt längre i vår alltmer globaliserade värld. Vilka direkta effekter och indirekta betydelse har transporterna för livsmedelsproduktion och -konsumtion?

Vart är vi på väg?

Livsmedel och jordbruksprodukter transporteras allt längre i vår alltmer globaliserade värld. Vilka…

Future Food Systems

Food systems need to be transformed to reach the Sustainable Development Goals. This seminar will put gene editing within plant breeding into its context in different parts of the world, and focus on how these tools can contribute to improved food systems.

Future Food Systems

Food systems need to be transformed to reach the Sustainable Development Goals.…

Caseutmaning 2021: När krisen kom

Årets caseutmaning 19 nov handlar om vad ett samhälle behöver när krisen kommer och hur beredda vi egentligen är den dagen krisen är ett faktum.

Caseutmaning 2021: När krisen kom

Årets caseutmaning 19 nov handlar om vad ett samhälle behöver när krisen…

Det skiftande åkerbrukets betydelse för snapsen, sillen och sången

Den 18 sept hålls KSLA:s bidrag i årets akademigemensamma seminarieserie om musik som uppmärksammar Kungl. Musikaliska Akademiens 250-årsjubileum! Musikens betydelse för människan i olika sammanhang kan knappast överskattas.

Det skiftande åkerbrukets betydelse för snapsen, sillen och sången

Den 18 sept hålls KSLA:s bidrag i årets akademigemensamma seminarieserie om musik…