Att göra risker till möjligheter!

Seminarium

Att göra risker till möjligheter! Mer information

Att göra risker till möjligheter!

Att vara lantbruksföretagare innebär att hantera en mångfacetterad och komplex verksamhet. Livsmedel och energi är produkter som i ett globalt perspektiv har en ökad efterfrågan. Som lantbruksföretagare känns det meningsfullt att tillgodose kundernas behov av mat, smakupplevelser och trygga livsmedel.

Dock är det tydligt att riskerna i lantbruksföretagandet har ökat. Det handlar om olika typer av risker, vilka företagaren behöver förhålla sig till och hantera för att utveckla det egna företaget. Riskerna går igenom alla delarna av företaget och kan exemplifieras som väderrisk, biologisk risk (skadegörare-sjukdomar), klimatrisk, teknisk risk, personalrisk, myndighetsrisk, social risk, ledningsrisk, ränterisk, skuldsättningsrisk, lönsamhetsrisk, politisk risk och marknadsrisk, m.m. Verksamheten pågår kontinuerligt och de olika riskerna skall hanteras samtidigt som en produktionsprocess pågår, med ständigt växande växter, eller djurmaterial. Utvecklingen går mot att riskerna i allt större utsträckning landar hos lantbruksföretagen. Produktionsrisken ligger redan där, marknadsrisken har utvecklats mot att allt oftare landa hos lantbruksföretagen.

Syftet med detta seminarium är att ur ett möjlighetsorienterat perspektiv, belysa den ökande riskexponeringen för den enskilde lantbrukaren. Fokus är på den enskilde lantbruksföretagarens situation, hur ser riskbilden ut? Vilka verktyg finns tillgängliga? Hur kan företagaren hantera riskerna så att den blir en framgång? Vi kommer att belysa den totala riskbilden för företagaren och hur de ska hanteras. Vi kommer också att diskutera strategiska åtgärder och utvecklingsområden på kort och lång sikt för att hantera risker.

Program

Moderator: Åsa Odell, lantmästare

9.30 Samling, registrering och kaffe/te
9.50 Välkommen
Magnus J Stark, KSLA och Dave Servin, koordinator Partnerskap Alnarp
10.00 Inledning
Åsa Odell, lantmästare
10.10 Hur har vi hanterat den sammanlagda risken i företaget för att kunna utvecklas och bli framgångsrik?
Två lantbruksföretagare berättar om vilka risker de har haft att hantera i sina företag, och vilka strategier de har haft för att hantera dessa.
  Gert Göransson, Högryds gård
Tvååker Halland, mjölkföretag med 240 kor, (Årets företagare i Varbergs kommun)
  Lars Öhman, Stavlösa gård
Ett spannmålsföretag på Östgötaslätten med odling, skörd, torkning av foderspannmål, brödsäd, oljeväxter och utsäde.
11.40 Vad kan jordbruket lära från grönsaksnäringen?
Lars Wall Persson, Ellenholm & Vadensjö, Skåne.
Företaget med tre delar. Klassikt lantbruk med jordbruksgrödor som raps, höstvete och sockerbetor.  Del två består av grönsaksodling och del tre grönsakspackeriet.
12.15 Lunch
13.00 Hur ser den totala risksituationen ut för lantbruksföretagaren och finns det en koppling till gårdsekonomin?
Carl Johan Lagerkvist, professor, institutionen för ekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet
13.30  Strategi för riskhantering som framgångfaktor. Hur gör man i Danmark?Helhetsorienterad riskstyrning. Ett utvecklat redskap för att bedöma och hantera risk i lantbruksföretaget.
Michael Friis Pedersen, Erhvervs PhD studerende, cand.oecon.agro, Økonomi & Virksomhedsledelse, Videncentret for Landbrug
14.30 Slutdiskussion med panel och deltagare
15.30 Avslutning med kaffe

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…