Attraktionskraft, kompetensbehov och utbildningsutbud för de gröna näringarna

Akademisammankomst

Attraktionskraft, kompetensbehov och utbildningsutbud för de gröna näringarna Mer information

Endast för akademiens ledamöter och särskilt inbjudna.

Attraktionskraft, kompetensbehov och utbildningsutbud för de gröna näringarna

De gröna näringarna behöver utveckla sin konkurrenskraft både på kort och på lång sikt. Då är det nödvändigt att öka attraktionskraftskraften i näringarna, att tillfredsställa deras kompetensbehov och att skapa ett lämpligt utbildningsutbud på olika nivåer. Många aktörer arbetar med frågeställ-ningarna, var och en på sitt håll, men eftersom frågorna ofta är komplexa och måste lösas utifrån olika perspektiv krävs en bättre samordning.

KSLA:s Allmänna avdelning har under ett knappt år samlat en arbetsgrupp med representanter från LRF, SLU, Hushållningssällskapet, Landsbygdsdepartementet, Jordbruksverket, KSLA:s Framtidsprojekt, Naturbruksskolornas Förening och KSLA. Gruppen har tillsammans analyserat aktuella frågor och försökt ta fram gemensamma aktiviteter kring den aktuella sammankomstens tema. Gruppen har i sitt arbete inte inkluderat skogsbruket, då dess kompetensfrågor har behandlats inom en kommitté vid Skogsavdelningen. De två grupperingarna överlappar dock.

Syftet med denna sammankomst är främst att lyfta frågorna, att ge tillfälle för nya inspel och tillsammans lägga grunden för fortsatt arbete i gruppen. Avsikten är att arbeta vidare och återkomma med seminarier och andra aktiviteter med KSLA som plattform.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.

 


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: För ledamöter. Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: För ledamöter. Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden… och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden… och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…