Avtackning av Linda Cederlund

Mingel på KSLA

Linda Cederlund går vidare mot nya spännande uppdrag inom våra näringar och lämnar sin tjänst som Jordbruksavdelningens sekreterare vid halvårsskiftet. Vi tackar av henne den 29 maj, varmt välkomna!


Avtackning av Linda Cederlund Mer information
Mer information

Linda behåller uppdraget inom Stiftelsen A.W Bergstens donationsgård Enaforsholm fjällgård i västra Jämtland och kommer att arbeta vidare med ytterligare styrelse- och förvaltningsuppdrag av privata egendomar i egen regi.

Sara Österman, idag sekreterare för Allmänna avdelningen, efterträder Linda Cederlund, som Jordbruksavdelningens sekreterare. Sara har gedigen erfarenhet av de gröna näringarna och svenskt jordbruk genom sina tidigare anställningar vid bland annat Formas och SLU och blir ett utmärkt tillskott till Jordbruksavdelningen. Tjänsten som avdelningssekreterare för Allmänna avdelningen har varit utannonserad och intervjuarbetet är påbörjat.


Nya dimensioner i skogarnas kulturarv

24/8: Skogarna har genom årtusenden spelat avgörande roller för människors liv, verkan och framtidstro, i det som är Sverige i. Hittills har i stort sett alla resurser lagts på att identifiera och bevara kulturminnen i skogen. Om det är rätt resursanvändning diskuteras vid detta seminarium.

Nya dimensioner i skogarnas kulturarv

24/8: Skogarna har genom årtusenden spelat avgörande roller för människors liv, verkan…

Från stuprör till hängrännor – framgångsrik dialog inom KSLA

26/9: KSLA:s frågor återfinns i skärningspunkten mellan naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora, men också där teori möter praktik. Årets KSLA-dag handlar om helhetsperspektiv och konstruktiv dialog. (För medlemmar i KSLA:s kommittéer, utskott och arbetsgrupper.)

Från stuprör till hängrännor – framgångsrik dialog inom KSLA

26/9: KSLA:s frågor återfinns i skärningspunkten mellan naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora, men…

Enaforsholmskursen: Flora, fåglar och fjällvett – vandring i Jämtlandsfjällen

KSLA inbjuder till en veckolång sommarkurs vid Enaforsholm nära Storlien i Jämtland i juli, när fjällen blommar som vackrast. Kursen vänder sig till studenter och andra intresserade och ger en bred introduktion till den svenska fjällvärlden.

Enaforsholmskursen: Flora, fåglar och fjällvett – vandring i Jämtlandsfjällen

KSLA inbjuder till en veckolång sommarkurs vid Enaforsholm nära Storlien i Jämtland…