Baltic Sea Action Plan – de svåra frågorna 2.0

Seminarium

Baltic Sea Action Plan – de svåra frågorna 2.0 Mer information

Baltic Sea Action Plan – de svåra frågorna 2.0

Aktionsplanen för Östersjön (Baltic Sea Action Plan) har sedan den signerades i Krakow hösten 2007 haft en stor betydelse för utformning av åtgärdsprogram för minskad näringsbelastning från de areella näringarna, industrier och avlopp. De beting som sattes var ambitiösa, men enligt Helcoms uppskattningar nödvändiga för att Östersjön ska kunna friskförklaras från övergödningen innan 2020. Diskussionerna har gått heta kring metoderna för hur betingen togs fram, deras relevans och genomförbarhet. Vattenkommittén anordnade bland annat en konferens i maj 2011 ”Baltic Sea Action Plan – de svåra frågorna” där vi synade aktionsplanen i sömmarna med hjälp av forskare och representanter från myndigheter och departement.

Nu är det dags igen. I oktober 2013 undertecknade Östersjöländerna reviderade reduktionsbeting för kväve och fosfor, där kraven på minskad fosforbelastning ökats med drygt 80 % för Sveriges del.  Med denna workshop vill vi klargöra kväve- och fosforflödena i Sverige, från källa till hav, och utreda begreppen kring bakgrundsbelastning och mänsklig påverkan, åtgärdbarhet i teori och praktik, de olika sektorernas syn på möjligheter och ansvariga myndigheters strategier för att klara ett av de mest långtgående betingen i vattenvårdshistorien. Workshopen är till för dig som står undrande inför vad vi nu åtagit oss och som vill diskutera förutsättningarna för att genomföra detta uppdrag.

Välkommen till en dag med svåra frågor i kreativ miljö!

För mer information och program se ovanstående PDF-inbjudan.