Baltic Sea Action Plan – de svåra frågorna 2.0

Seminarium

Baltic Sea Action Plan – de svåra frågorna 2.0 Mer information

Baltic Sea Action Plan – de svåra frågorna 2.0

Aktionsplanen för Östersjön (Baltic Sea Action Plan) har sedan den signerades i Krakow hösten 2007 haft en stor betydelse för utformning av åtgärdsprogram för minskad näringsbelastning från de areella näringarna, industrier och avlopp. De beting som sattes var ambitiösa, men enligt Helcoms uppskattningar nödvändiga för att Östersjön ska kunna friskförklaras från övergödningen innan 2020. Diskussionerna har gått heta kring metoderna för hur betingen togs fram, deras relevans och genomförbarhet. Vattenkommittén anordnade bland annat en konferens i maj 2011 ”Baltic Sea Action Plan – de svåra frågorna” där vi synade aktionsplanen i sömmarna med hjälp av forskare och representanter från myndigheter och departement.

Nu är det dags igen. I oktober 2013 undertecknade Östersjöländerna reviderade reduktionsbeting för kväve och fosfor, där kraven på minskad fosforbelastning ökats med drygt 80 % för Sveriges del.  Med denna workshop vill vi klargöra kväve- och fosforflödena i Sverige, från källa till hav, och utreda begreppen kring bakgrundsbelastning och mänsklig påverkan, åtgärdbarhet i teori och praktik, de olika sektorernas syn på möjligheter och ansvariga myndigheters strategier för att klara ett av de mest långtgående betingen i vattenvårdshistorien. Workshopen är till för dig som står undrande inför vad vi nu åtagit oss och som vill diskutera förutsättningarna för att genomföra detta uppdrag.

Välkommen till en dag med svåra frågor i kreativ miljö!

För mer information och program se ovanstående PDF-inbjudan.


Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det finns betesmark för renarna under alla tider av året. Samtidigt finns det många andra markanvändare och intressen på de marker där renskötsel bedrivs. Rundabordssamtal på KSLA inför ett senare seminarium i frågan.

Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…