Baltic Sea Action Plan – de svåra frågorna

Workshop

Aktionsplanen för Östersjön, ”Baltic Sea Action Plan” (BSAP), undertecknades 2007 av alla Östersjöns kuststater. Planen kräver omfattande åtgärder för minskad belastning med näringsämnen där målet är att nå en näringsstatus motsvarande den som rådde under tidigt 1950-tal. Sveriges åtgärdsprogram är ambitiöst och kommer att medföra betydande samhällskostnader.

Kunskapen om åtgärdernas konsekvenser är ofullständig och det finns frågetecken kring effektiviteten. Dessutom ifrågasätts om de åtgärder som föreslås verkligen är tillräckliga eller tvärtom rentav onödigt kraftfulla för att nå målet. Alla modellberäkningar av Östersjöns tillstånd och framtagandet av de olika ländernas beting innehåller osäkerheter. Hur påverkar sådana osäkerheter politiska beslut och utformningen av åtgärdsprogrammen? Finns det en motsättning mellan åtgärder för att förbättra kustzonen enligt vattendirektivets krav och åtgärder avsedda att förbättra Östersjön enligt BSAP:s ? Kan arbetet läggas upp så att säkrare och mer kostnadseffektiva åtgärder genomförs först, eller är tidramen så snäv att alla fronter måste angripas samtidigt?

Workshopen ska diskutera dessa frågor och bland annat försöka ge svar på om de föreslagna åtgärderna erbjuder någon möjlighet att nå de mål som satts för minskad näringsbelastning i Östersjön. Är BSAP:s fördelning av minskningsåtagandena ekonomiskt rimlig? Bör alternativa eller kompletterande åtgärder övervägas?

Vid detta möte vill vi vetenskapligt lyfta fram det som hittills gjorts inom BSAP, vad vi vet idag, om var osäkerheterna finns i metoder och analyser och inom vilka områden vi behöver mer kunskap för att komma snabbare framåt i arbetet.

Arbetet för en friskare Östersjö har pågått i decennier och vi tror att det är viktigt att bredda diskussionerna. Därför bjuder vi in forskare, uppdragsgivare för forskning, tjänstemän och förtroendevalda vid myndigheter, organisationer och departement till denna workshop.

Program

Moderator: Fredrik Hannerz

08.30  Samling med kaffe

09.00  Inledning
Åke Barklund, Akademisekreterare och VD, KSLA

09.10  BSAP, hur går processen vidare
Ida Reutersvärd, Sveriges Hea of Delegation vid Helcom

09.40  Är BSAP alltför pessimistisk – vad indikerar massbalansmodellerna?
Andreas Bryhn, Uppsala universitet

10.25  Kort paus med kaffe och frukt

10.40  Behövs fler modeller av Östersjöns eutrofiering?
Markus Meier, SMHI och Stockholms universitet

11.45  Paneldiskussion om modeller som beslutsstöd för HELCOM
Moderator Fredrik Hannerz, Miljödepartementet

12.10  Lunch i Oscars källare i huset

13.10  Kan vi lita på belastningssiffrorna  för Östersjön?
Håkan Staaf, Naturvårdsverket

13.55  Ger kväverening bättre vattenkvalitet i Östersjön?
Ulf Larsson, Stockholms universitet.

14.40  Kaffe

15.10  Hur effektivt är BSAP? Ett ekonomiskt perspektiv
Ing-Marie Gren, SLU

15.55  Har vi styrmedlen att genomdriva BSAP? Vilken roll spelar EU-direktiven?
Lena Gipperth, Göteborgs universitet

16.40  Sammanfattning och slutsatser

17.00  Seminariet avslutas


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…