Behöver vi i Sverige ett nationellt skogsprogram?

Akademisammankomst

Behöver vi i Sverige ett nationellt skogsprogram? Mer information

Endast för ledamöter och särskilt inbjudna.

Behöver vi i Sverige ett nationellt skogsprogram?

Regeringen har gett Skogsstyrelsen i uppdrag att genomföra en förstudie av ett nationellt skogs-program för Sverige. Den ska dels innehålla en process för framtagandet av ett skogsprogram, dels förslag på element som kan ingå i ett sådant program.

Programtanken är inte ny men har ändå legat vid sidan av den traditionella skogspolitiken. När den nu aktualiseras av regeringen görs detta både mot bakgrunden av att det internationella samfundet framhållit vikten av nationella skogsprogram, så kallade National Forest Programmes (NFP), och insikten om att den svenska skogsresursen och den viktiga skogssektorn kan behöva en vidare politisk behandling än den traditionella skogspolitiken. Denna bredare ansats manifesteras bl.a. i regeringens vision om Skogsriket. I vårt grannland Finland har olika former av nationella skogs-program tillämpats i många år.

Skogsavdelningen ställer frågan: Behöver Sverige ett nationellt skogsprogram? Som underlag för en diskussion får vi lyssna till tre föreläsare: Projektledare Svante Claesson vid Skogsstyrelsen presenterar regeringsuppdraget, forstrådet Marja Kokkonen vid finska jord- och skogsbruks-ministeriet berättar om det finska skogsprogrammet och belyser erfarenheter från det och politiskt sakkunnig Charlotta Eriksson vid Landsbygdsdepartementet kommenterar hur regeringen resonerar idag. Vi får också lyssna till fyra svenska skogsintressenter som ger sin syn på ämnet.

 

Hela programmet finns i ovanstående PDF-inbjudan.


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…