Behöver vi i Sverige ett nationellt skogsprogram?

Akademisammankomst

Behöver vi i Sverige ett nationellt skogsprogram? Mer information

Endast för ledamöter och särskilt inbjudna.

Behöver vi i Sverige ett nationellt skogsprogram?

Regeringen har gett Skogsstyrelsen i uppdrag att genomföra en förstudie av ett nationellt skogs-program för Sverige. Den ska dels innehålla en process för framtagandet av ett skogsprogram, dels förslag på element som kan ingå i ett sådant program.

Programtanken är inte ny men har ändå legat vid sidan av den traditionella skogspolitiken. När den nu aktualiseras av regeringen görs detta både mot bakgrunden av att det internationella samfundet framhållit vikten av nationella skogsprogram, så kallade National Forest Programmes (NFP), och insikten om att den svenska skogsresursen och den viktiga skogssektorn kan behöva en vidare politisk behandling än den traditionella skogspolitiken. Denna bredare ansats manifesteras bl.a. i regeringens vision om Skogsriket. I vårt grannland Finland har olika former av nationella skogs-program tillämpats i många år.

Skogsavdelningen ställer frågan: Behöver Sverige ett nationellt skogsprogram? Som underlag för en diskussion får vi lyssna till tre föreläsare: Projektledare Svante Claesson vid Skogsstyrelsen presenterar regeringsuppdraget, forstrådet Marja Kokkonen vid finska jord- och skogsbruks-ministeriet berättar om det finska skogsprogrammet och belyser erfarenheter från det och politiskt sakkunnig Charlotta Eriksson vid Landsbygdsdepartementet kommenterar hur regeringen resonerar idag. Vi får också lyssna till fyra svenska skogsintressenter som ger sin syn på ämnet.

 

Hela programmet finns i ovanstående PDF-inbjudan.


Forskare – var i samhället behövs de och möter vi behoven?

14/3: Med forskarkompetens ökar vi möjligheterna att lösa de globala utmaningarna. Men hur utbildar akademin forskare och har vi en forskarutbildning som svarar upp mot behoven? Diskussion under ledning av KSLA:s Forskningsutskott.

Forskare – var i samhället behövs de och möter vi behoven?

14/3: Med forskarkompetens ökar vi möjligheterna att lösa de globala utmaningarna. Men hur…

Vem tar risken?

14/3: Kan finansmarknadens aktörer genom till exempel investeringar och deinvesteringar bidra i arbetet mot den ökande antimikrobiella resistensen?

Vem tar risken?

14/3: Kan finansmarknadens aktörer genom till exempel investeringar och deinvesteringar bidra i…

Vad kan EU:s skogsstrategi innebära för svensk skogsnäring?

10/2: Denna överläggning syftar till att ge ökad insikt i EU:s skogsstrategi och vad den kan innebära för svensk skogsnäring. Endast för ledamöter och särskilt inbjudna.

Vad kan EU:s skogsstrategi innebära för svensk skogsnäring?

10/2: Denna överläggning syftar till att ge ökad insikt i EU:s skogsstrategi…

International outlook: Introduction of new international fellows 2022

27/1: All academy fellows are invited to this webinar, to listen to the presentations of our new international fellows and to take part in discussions on current issues from different parts of the world. Welcome to the KSLA!

International outlook: Introduction of new international fellows 2022

27/1: All academy fellows are invited to this webinar, to listen to…