Behöver vi i Sverige ett nationellt skogsprogram?

Akademisammankomst

Behöver vi i Sverige ett nationellt skogsprogram? Mer information

Endast för ledamöter och särskilt inbjudna.

Behöver vi i Sverige ett nationellt skogsprogram?

Regeringen har gett Skogsstyrelsen i uppdrag att genomföra en förstudie av ett nationellt skogs-program för Sverige. Den ska dels innehålla en process för framtagandet av ett skogsprogram, dels förslag på element som kan ingå i ett sådant program.

Programtanken är inte ny men har ändå legat vid sidan av den traditionella skogspolitiken. När den nu aktualiseras av regeringen görs detta både mot bakgrunden av att det internationella samfundet framhållit vikten av nationella skogsprogram, så kallade National Forest Programmes (NFP), och insikten om att den svenska skogsresursen och den viktiga skogssektorn kan behöva en vidare politisk behandling än den traditionella skogspolitiken. Denna bredare ansats manifesteras bl.a. i regeringens vision om Skogsriket. I vårt grannland Finland har olika former av nationella skogs-program tillämpats i många år.

Skogsavdelningen ställer frågan: Behöver Sverige ett nationellt skogsprogram? Som underlag för en diskussion får vi lyssna till tre föreläsare: Projektledare Svante Claesson vid Skogsstyrelsen presenterar regeringsuppdraget, forstrådet Marja Kokkonen vid finska jord- och skogsbruks-ministeriet berättar om det finska skogsprogrammet och belyser erfarenheter från det och politiskt sakkunnig Charlotta Eriksson vid Landsbygdsdepartementet kommenterar hur regeringen resonerar idag. Vi får också lyssna till fyra svenska skogsintressenter som ger sin syn på ämnet.

 

Hela programmet finns i ovanstående PDF-inbjudan.


EU:s utvidgning med fokus på jordbruket i Ukraina

4/6: Hur ser tidsplanen ut för en utvidgningsprocess inom EU? Vilka reformer behövs av jordbrukspolitiken och budgetprocess? Vilka är vinsterna för Sverige? Dessa frågor diskuteras vid webbinariet.

EU:s utvidgning med fokus på jordbruket i Ukraina

4/6: Hur ser tidsplanen ut för en utvidgningsprocess inom EU? Vilka reformer…

Smaka på hela Sverige! Landskapsmåltid blir måltidsdestination

30–31 maj: Vi samverkande akademier går nu vidare i det gastronomiska utvecklingsarbetet genom att förstärka gastronomiska besöksmål och bidra till att utveckla nya attraktiva måltidsdestinationer i hela Sverige.

Smaka på hela Sverige! Landskapsmåltid blir måltidsdestination

30–31 maj: Vi samverkande akademier går nu vidare i det gastronomiska utvecklingsarbetet…

Nya strömningar – vig en dag för vatten

22/5: Vi behöver bli bättre på att samverka kring vattenhushållning och hur vi hanterar vatten i landskapet. Seminariet innehåller både ett klimatperspektiv och olika exempel på samarbeten och arbetssätt som lyfter frågan om vatten och vattenhushållning från fältet och stadsplanen till en landskapsnivå.

Nya strömningar – vig en dag för vatten

22/5: Vi behöver bli bättre på att samverka kring vattenhushållning och hur…

Rapportlansering ”Bruka utan att förbruka”

27/5: Arbetsgruppens slutrapport tar upp resursförbrukningen, inklusive förbrukningen av fossil energi, i ett brett perspektiv, och presenteras vid detta seminarium.

Rapportlansering ”Bruka utan att förbruka”

27/5: Arbetsgruppens slutrapport tar upp resursförbrukningen, inklusive förbrukningen av fossil energi, i…