Bidrar CAP till livsmedelsstrategins mål?

Akademisammankomst

Den europeiska handelsstrategin CAP är ämnet för den här sammankomsten, arrangerad av Jordbruksavdelningen.


Bidrar CAP till livsmedelsstrategins mål? Mer information
Mer information

Sverige får en ny jordbrukspolitik 2023 då nya CAP införs. Förhandlingar om CAP pågår fortfarande och en central fråga är hur mycket ambitionerna på miljö- och klimatområdet kommer att öka. Parallellt förbereder regeringskansliet Sveriges strategiska plan där valet av åtgärder i Sverige anges och på vilket sätt olika mål ska nås. På vilket sätt kommer nya CAP att bidra till att vi lättare når målsättningarna i Livsmedelsstrategin om ökad produktion och svenska miljömål?

Välkommen att delta i diskussionen tillsammans med representanter från riksdag och regering, myndigheter och organisationer.

Mer info: Linda Cederlund