Bidrar CAP till livsmedelsstrategins mål?

Akademisammankomst

Den europeiska handelsstrategin CAP är ämnet för den här sammankomsten, arrangerad av Jordbruksavdelningen.


Bidrar CAP till livsmedelsstrategins mål? Mer information
Mer information

Sverige får en ny jordbrukspolitik 2023 då nya CAP införs. Förhandlingar om CAP pågår fortfarande och en central fråga är hur mycket ambitionerna på miljö- och klimatområdet kommer att öka. Parallellt förbereder regeringskansliet Sveriges strategiska plan där valet av åtgärder i Sverige anges och på vilket sätt olika mål ska nås. På vilket sätt kommer nya CAP att bidra till att vi lättare når målsättningarna i Livsmedelsstrategin om ökad produktion och svenska miljömål?

Välkommen att delta i diskussionen tillsammans med representanter från riksdag och regering, myndigheter och organisationer.

Mer info: Linda Cederlund


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras i skogsbruk, biodiversitet, miljöpolitik och forskning är en förutsättning för att klara klimatmålen. Välkommen till Forskningsutskottets seminarium där detta diskuteras!

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras…