Bioeconomy Pathways: Innovation, Development and Governance

Seminarium

Bioeconomy Pathways: Innovation, Development and Governance Mer information
Mer information

Bioeconomy Pathways: Innovation, Development and Governance

The global bioeconomy has emerged as a key cross-cutting element of the overall sustainability transition in the coming decades. A modern bioeconomy offers a healthier and more prosperous future through resource efficiency, climate resilience and sustainable production systems for food, feed, fuels and value-added products and services. The emerging bioeconomy will play a valuable role—albeit quite differentiated and contextualised—across countries and regions at quite different levels of development, just as the Sustainable Development Goals were envisioned to be universal in nature. Despite wide agreement on the future significance of the bioeconomy, there is less agreement on the pathways to be taken and tensions have arisen especially between conservation-oriented vs. commercially-oriented systems, pathways and landscapes. In this seminar we discuss bioeconomy pathways in quite broad terms across different world regions, scales and sectors, emphasising the key role of innovation, the important development linkages that should be emphasised and the governance requirements.

For more information and programme, see PDF invitation above.

Register to participate no later than June 10.


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras i skogsbruk, biodiversitet, miljöpolitik och forskning är en förutsättning för att klara klimatmålen. Välkommen till Forskningsutskottets seminarium där detta diskuteras!

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras…

Om tillståndet för biologisk mångfald i skogen

8/12: För särskilt inbjudna. Ett samtal om brister och behov av utveckling av mätmetoderna.

Om tillståndet för biologisk mångfald i skogen

8/12: För särskilt inbjudna. Ett samtal om brister och behov av utveckling…