Bioeconomy Pathways: Innovation, Development and Governance

Seminarium

Bioeconomy Pathways: Innovation, Development and Governance Mer information
Mer information

Bioeconomy Pathways: Innovation, Development and Governance

The global bioeconomy has emerged as a key cross-cutting element of the overall sustainability transition in the coming decades. A modern bioeconomy offers a healthier and more prosperous future through resource efficiency, climate resilience and sustainable production systems for food, feed, fuels and value-added products and services. The emerging bioeconomy will play a valuable role—albeit quite differentiated and contextualised—across countries and regions at quite different levels of development, just as the Sustainable Development Goals were envisioned to be universal in nature. Despite wide agreement on the future significance of the bioeconomy, there is less agreement on the pathways to be taken and tensions have arisen especially between conservation-oriented vs. commercially-oriented systems, pathways and landscapes. In this seminar we discuss bioeconomy pathways in quite broad terms across different world regions, scales and sectors, emphasising the key role of innovation, the important development linkages that should be emphasised and the governance requirements.

For more information and programme, see PDF invitation above.

Register to participate no later than June 10.


Skogens roll i försörjningsberedskapen

20/5: Mycket fokus inom de areella näringarna har legat på hur vi tryggar en tillräcklig livsmedelsförsörjning, även skogsnäringens roll i försörjningsberedskapen är viktig att lyfta i diskussionerna.

Skogens roll i försörjningsberedskapen

20/5: Mycket fokus inom de areella näringarna har legat på hur vi…

Granbarkborren: Hur undviker vi ett nytt 2018-scenario?

29/4: De senaste granbarkborreangreppen är de största i modern tid. Utlösande faktorer var torkan och tidigare stormfällningar. Seminariet beskriver hur vi undviker att detta sker igen.

Granbarkborren: Hur undviker vi ett nytt 2018-scenario?

29/4: De senaste granbarkborreangreppen är de största i modern tid. Utlösande faktorer…

Måltidsresa till Bohuslän

4–5/9: För att vidareutveckla de lokala och regionala måltidskulturer som skapades i projektet ”Sveriges Landskapsmåltider” till attraktiva måltidsdestinationer arrangerar akademien en måltidsresa till Bohuslän.

Måltidsresa till Bohuslän

4–5/9: För att vidareutveckla de lokala och regionala måltidskulturer som skapades i…

På samma marker – renskötselns förutsättningar i ett landskap med många anspråk

15/5: Renskötsel är en extensiv djurhållning som baseras på tillgång till marker med lämpligt bete för renarna. På samma marker bedrivs samtidigt andra angelägna verksamheter.

På samma marker – renskötselns förutsättningar i ett landskap med många anspråk

15/5: Renskötsel är en extensiv djurhållning som baseras på tillgång till marker…