En global räddningsplan för biologisk mångfald

Digitalt lunchföredrag

I december 2022 gick det femtonde partsmötet för FN:s konvention om biologisk mångfald, COP 15, av stapeln i Montreal, Kanada. Parterna skulle enas om ett nytt globalt ramverk och nya internationella mål för den biologiska mångfalden. Ambitionen var att genom målen stoppa förlusten av biologisk mångfald globalt. Torbjörn Ebenhard var en av förhandlarna vid mötet. Hör hans berättelse om resultatet av förhandlingarna och arbetet framåt i detta digitala lunchföredrag.


En global räddningsplan för biologisk mångfald Mer information
Mer information

(Vissa bilder i filmen har raster av upphovsrättsskäl.)

Torbjörn Ebenhard, forskningsledare och f.d. föreståndare för SLU Centrum för Biologisk Mångfald (CBM), tillhörde den svenska förhandlingsdelegationen. Han var även utlånad till EU:s ordförandeland Tjeckien, som förhandlare för EU. Han var EU:s huvudförfattare och förhandlare för mål A, targets 1–8 i det nya ramverket för biologisk mångfald.

Ebenhard tycker resultatet av förhandlingarna blev bättre än vad han hade vågat hoppas på, givet de stora motsättningar mellan parterna man sett under hela sviten av förhandlingsmöten.

De fyra övergripande målen till 2050 sätter ribban högt för det önskade tillståndet för biologisk mångfald, det hållbara nyttjandet, den rättvisa fördelningen av nyttor från genetiska resurser, och för finansieringen av genomförandet. Det som fattas är bland annat milstolpar till 2030 för tillståndet för biologisk mångfald, det vill säga en kvantifiering av hur långt arbetet ska ha nått till 2030. Saknas gör också ett tydligt mål om att minska det globala ekologiska fotavtrycket.

Senaste numret av Biodiverse från CBM har som huvudtema COP 15.

Välkommen till en spännande inblick i klimatarbete på högsta nivå!

—————————————————————————————————————————-

Länk till föredraget
Meeting ID: 810 3477 4365
Passcode: 844212

—————————————————————————————————————————-

Förslag till digitalt lunchföredrag kan mejlas till Agneta D Ohlson


Vinst eller förlust? En ekonomisk analys av avreglering av nya genomiska tekniker i växtförädling

16/10: Växtnoden har gett AgriFood Centre vid Lunds universitet i uppdrag att genomföra en samhällsekonomisk analys av konsekvenser av att avstå från genredigering med två exempel i potatis. Rapporten presenteras och analyseras vid seminariet

Vinst eller förlust? En ekonomisk analys av avreglering av nya genomiska tekniker i växtförädling

16/10: Växtnoden har gett AgriFood Centre vid Lunds universitet i uppdrag att…

Odlingssystemutveckling i praktiken

31/10: Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare. Ett samarbete mellan KSLA, SLU Partnerskap Alnarp och Jordbrukstekniska föreningen.

Odlingssystemutveckling i praktiken

31/10: Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare. Ett…

Vägval i skogen

12/10: Kritiken mot svenskt skogsbruk har främst handlat om biologisk mångfald och hur skogen ska brukas för att minska klimatförändringarna. En projektgrupp inom KSLA har utarbetat en lista med 39 mer eller mindre realistiska förslag hur det praktiska skogsbruket kan förändras. Detta diskuteras vid Skogsavdelningens överläggning.

Vägval i skogen

12/10: Kritiken mot svenskt skogsbruk har främst handlat om biologisk mångfald och…

Den svenska skogen – hur påverkas den av initiativ på europanivå?

5/10: Konsekvenser som kan uppstå i ett samhällsekonomiskt perspektiv med anledning av EU:s Gröna given diskuteras vid detta rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Den svenska skogen – hur påverkas den av initiativ på europanivå?

5/10: Konsekvenser som kan uppstå i ett samhällsekonomiskt perspektiv med anledning av…