En global räddningsplan för biologisk mångfald

Digitalt lunchföredrag

I december 2022 gick det femtonde partsmötet för FN:s konvention om biologisk mångfald, COP 15, av stapeln i Montreal, Kanada. Parterna skulle enas om ett nytt globalt ramverk och nya internationella mål för den biologiska mångfalden. Ambitionen var att genom målen stoppa förlusten av biologisk mångfald globalt. Torbjörn Ebenhard var en av förhandlarna vid mötet. Hör hans berättelse om resultatet av förhandlingarna och arbetet framåt i detta digitala lunchföredrag.


En global räddningsplan för biologisk mångfald Mer information
Mer information

(Vissa bilder i filmen har raster av upphovsrättsskäl.)

Torbjörn Ebenhard, forskningsledare och f.d. föreståndare för SLU Centrum för Biologisk Mångfald (CBM), tillhörde den svenska förhandlingsdelegationen. Han var även utlånad till EU:s ordförandeland Tjeckien, som förhandlare för EU. Han var EU:s huvudförfattare och förhandlare för mål A, targets 1–8 i det nya ramverket för biologisk mångfald.

Ebenhard tycker resultatet av förhandlingarna blev bättre än vad han hade vågat hoppas på, givet de stora motsättningar mellan parterna man sett under hela sviten av förhandlingsmöten.

De fyra övergripande målen till 2050 sätter ribban högt för det önskade tillståndet för biologisk mångfald, det hållbara nyttjandet, den rättvisa fördelningen av nyttor från genetiska resurser, och för finansieringen av genomförandet. Det som fattas är bland annat milstolpar till 2030 för tillståndet för biologisk mångfald, det vill säga en kvantifiering av hur långt arbetet ska ha nått till 2030. Saknas gör också ett tydligt mål om att minska det globala ekologiska fotavtrycket.

Senaste numret av Biodiverse från CBM har som huvudtema COP 15.

Välkommen till en spännande inblick i klimatarbete på högsta nivå!

—————————————————————————————————————————-

Länk till föredraget
Meeting ID: 810 3477 4365
Passcode: 844212

—————————————————————————————————————————-

Förslag till digitalt lunchföredrag kan mejlas till Agneta D Ohlson


Nya dimensioner i skogarnas kulturarv

24/8: Skogarna har genom årtusenden spelat avgörande roller för människors liv, verkan och framtidstro, i det som är Sverige i. Hittills har i stort sett alla resurser lagts på att identifiera och bevara kulturminnen i skogen. Om det är rätt resursanvändning diskuteras vid detta seminarium.

Nya dimensioner i skogarnas kulturarv

24/8: Skogarna har genom årtusenden spelat avgörande roller för människors liv, verkan…

Från stuprör till hängrännor – framgångsrik dialog inom KSLA

26/9: KSLA:s frågor återfinns i skärningspunkten mellan naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora, men också där teori möter praktik. Årets KSLA-dag handlar om helhetsperspektiv och konstruktiv dialog. (För medlemmar i KSLA:s kommittéer, utskott och arbetsgrupper.)

Från stuprör till hängrännor – framgångsrik dialog inom KSLA

26/9: KSLA:s frågor återfinns i skärningspunkten mellan naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora, men…

Enaforsholmskursen: Flora, fåglar och fjällvett – vandring i Jämtlandsfjällen

KSLA inbjuder till en veckolång sommarkurs vid Enaforsholm nära Storlien i Jämtland i juli, när fjällen blommar som vackrast. Kursen vänder sig till studenter och andra intresserade och ger en bred introduktion till den svenska fjällvärlden.

Enaforsholmskursen: Flora, fåglar och fjällvett – vandring i Jämtlandsfjällen

KSLA inbjuder till en veckolång sommarkurs vid Enaforsholm nära Storlien i Jämtland…