Bioteknik för Hållbarhet i Jordbruket

Extern arrangör

Bioteknik för Hållbarhet i Jordbruket Mer information
Mer information

Bioteknik för Hållbarhet i Jordbruket

Vad betyder ”naturligt”? Hur kan bioteknik bidra till bättre miljö och hälsa? Och hur ser konsumenter på bioteknik i livsmedelsproduktionen? Ett symposium om nya rön som rör bioteknik i jordbruket.

Mistra Biotech är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram inriktat på användningen av bioteknik för en hållbar och konkurrenskraftig lantbruks- och livsmedelsproduktion i Sverige.

På förmiddagen talar professor Li-Hua Zhu om fältkrassing, en ny oljeväxt och fånggröda för det nordiska klimatet. Forskaren Mariette Andersson berättar om potatisförädling för bättre hälsa och miljö. Pernilla Tidåker, forskare vid Institutet för jordbruks- och miljöteknik, presenterar en färsk studie som spanar in i framtiden: hur skulle mer kväveeffektiva spannmål påverka miljön? Och professor Dirk-Jan de Koning berättar hur DNA-analyser och förbättrad matproduktion hänger ihop.

På eftermiddagen ligger ”hållbar utveckling” och ”naturlighet” under luppen, då filosoferna Karin Edvardsson Björnberg och Per Sandin analyserar begreppen. Vi får också lyssna till Carl-Johan Lagerkvist, professor i ekonomi, som har studerat konsumenters attityder till användningen av bioteknik i livsmedel. Mot slutet av dagen ger Sven Ove Hansson, professor i filosofi och programchef för Mistra Biotech, en presentation med rubriken ”Försiktighetsprincipen och växtförädlingen”.

Läs mer om Mistra Biotech här.

För mer information och program se ovanstående PDF-filer.

Mistra Biotech finansieras av Mistra – Stiftelsen för miljöstrategisk forskning och SLU.


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras i skogsbruk, biodiversitet, miljöpolitik och forskning är en förutsättning för att klara klimatmålen. Välkommen till Forskningsutskottets seminarium där detta diskuteras!

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras…