Bioteknik för Hållbarhet i Jordbruket

Extern arrangör

Bioteknik för Hållbarhet i Jordbruket Mer information
Mer information

Bioteknik för Hållbarhet i Jordbruket

Vad betyder ”naturligt”? Hur kan bioteknik bidra till bättre miljö och hälsa? Och hur ser konsumenter på bioteknik i livsmedelsproduktionen? Ett symposium om nya rön som rör bioteknik i jordbruket.

Mistra Biotech är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram inriktat på användningen av bioteknik för en hållbar och konkurrenskraftig lantbruks- och livsmedelsproduktion i Sverige.

På förmiddagen talar professor Li-Hua Zhu om fältkrassing, en ny oljeväxt och fånggröda för det nordiska klimatet. Forskaren Mariette Andersson berättar om potatisförädling för bättre hälsa och miljö. Pernilla Tidåker, forskare vid Institutet för jordbruks- och miljöteknik, presenterar en färsk studie som spanar in i framtiden: hur skulle mer kväveeffektiva spannmål påverka miljön? Och professor Dirk-Jan de Koning berättar hur DNA-analyser och förbättrad matproduktion hänger ihop.

På eftermiddagen ligger ”hållbar utveckling” och ”naturlighet” under luppen, då filosoferna Karin Edvardsson Björnberg och Per Sandin analyserar begreppen. Vi får också lyssna till Carl-Johan Lagerkvist, professor i ekonomi, som har studerat konsumenters attityder till användningen av bioteknik i livsmedel. Mot slutet av dagen ger Sven Ove Hansson, professor i filosofi och programchef för Mistra Biotech, en presentation med rubriken ”Försiktighetsprincipen och växtförädlingen”.

Läs mer om Mistra Biotech här.

För mer information och program se ovanstående PDF-filer.

Mistra Biotech finansieras av Mistra – Stiftelsen för miljöstrategisk forskning och SLU.


Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det finns betesmark för renarna under alla tider av året. Samtidigt finns det många andra markanvändare och intressen på de marker där renskötsel bedrivs. Rundabordssamtal på KSLA inför ett senare seminarium i frågan.

Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…