Bioteknik för Hållbarhet i Jordbruket

Extern arrangör

Bioteknik för Hållbarhet i Jordbruket Mer information
Mer information

Bioteknik för Hållbarhet i Jordbruket

Vad betyder ”naturligt”? Hur kan bioteknik bidra till bättre miljö och hälsa? Och hur ser konsumenter på bioteknik i livsmedelsproduktionen? Ett symposium om nya rön som rör bioteknik i jordbruket.

Mistra Biotech är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram inriktat på användningen av bioteknik för en hållbar och konkurrenskraftig lantbruks- och livsmedelsproduktion i Sverige.

På förmiddagen talar professor Li-Hua Zhu om fältkrassing, en ny oljeväxt och fånggröda för det nordiska klimatet. Forskaren Mariette Andersson berättar om potatisförädling för bättre hälsa och miljö. Pernilla Tidåker, forskare vid Institutet för jordbruks- och miljöteknik, presenterar en färsk studie som spanar in i framtiden: hur skulle mer kväveeffektiva spannmål påverka miljön? Och professor Dirk-Jan de Koning berättar hur DNA-analyser och förbättrad matproduktion hänger ihop.

På eftermiddagen ligger ”hållbar utveckling” och ”naturlighet” under luppen, då filosoferna Karin Edvardsson Björnberg och Per Sandin analyserar begreppen. Vi får också lyssna till Carl-Johan Lagerkvist, professor i ekonomi, som har studerat konsumenters attityder till användningen av bioteknik i livsmedel. Mot slutet av dagen ger Sven Ove Hansson, professor i filosofi och programchef för Mistra Biotech, en presentation med rubriken ”Försiktighetsprincipen och växtförädlingen”.

Läs mer om Mistra Biotech här.

För mer information och program se ovanstående PDF-filer.

Mistra Biotech finansieras av Mistra – Stiftelsen för miljöstrategisk forskning och SLU.