Blue mussel farming in the Baltic Sea

Webinar

Only for invited participants. The potential for blue mussel farming in the Baltic Sea, for the purpose of reducing eutrophication, is a topic where different stakeholders have diverging opinions. In part, the difference in opinion may be due to the fact that different stakeholders value the environmental, economic and social dimensions of sustainability with mussel farming differently.


Blue mussel farming in the Baltic Sea Mer information
Mer information

SLU, in collaboration with the Committee on Baltic Sea Issues within the Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry, has arranged this round table of Swedish stakeholders with a range of viewpoints about blue mussel farming in the Baltic. The group includes entrepreneurs, academics, NGOs and municipal government representatives. We believe that everyone at the round table shares a vision for a healthy Baltic Sea ecosystem but have valid differences of opinion about the sustainability of blue mussel farming.

We hope that by sharing viewpoints on environmental, social and economic aspects, it will be possible to move towards a more holistic and shared understanding of the potential benefits and risks of blue mussel farming, thereby contributing to a more sustainable Baltic Sea.

Programme to the right.

Please note that this meeting is only for invited participants.


Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event in Northern Europe this decade. We are pleased to invite you to an open seminar at the academy focused on the Congress taking place this summer in Stockholm.

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event…

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse för naturen och människan ökat och intresset för svamp är idag stort i samhället. Vad betyder svampen för KSLA:s frågor och dess näringar?

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse…