Blue mussel farming in the Baltic Sea

Webinar

Only for invited participants. The potential for blue mussel farming in the Baltic Sea, for the purpose of reducing eutrophication, is a topic where different stakeholders have diverging opinions. In part, the difference in opinion may be due to the fact that different stakeholders value the environmental, economic and social dimensions of sustainability with mussel farming differently.


Blue mussel farming in the Baltic Sea Mer information
Mer information

SLU, in collaboration with the Committee on Baltic Sea Issues within the Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry, has arranged this round table of Swedish stakeholders with a range of viewpoints about blue mussel farming in the Baltic. The group includes entrepreneurs, academics, NGOs and municipal government representatives. We believe that everyone at the round table shares a vision for a healthy Baltic Sea ecosystem but have valid differences of opinion about the sustainability of blue mussel farming.

We hope that by sharing viewpoints on environmental, social and economic aspects, it will be possible to move towards a more holistic and shared understanding of the potential benefits and risks of blue mussel farming, thereby contributing to a more sustainable Baltic Sea.

Programme to the right.

Please note that this meeting is only for invited participants.


Högtidssammankomsten 2023/Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023/Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se till att den ökande materialförbrukningen bryts och att produktionen av grödor ökar på ett hållbart sätt. Hur det ska gå till handlar detta rundabordssamtal, som är ett förberedande möte inför ett seminarium i vår. Endast inbjudna deltagare.

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…