Boksamtal Svenska lantsorter – kultur, landskap och handel

Boksamtal

Boksamtal Svenska lantsorter – kultur, landskap och handel Mer information
Mer information

Svenska lantsorter – kultur, landskap och handel

I sommar utkommer Matti Leinos bok Spannmål. Svenska lantsorter. Dessa lokalt odlade och anpassade växter utgjorde basen i produktionen från jordbrukets begynnelse fram till slutet av 1800-talet. Lantsorter uppstod när jordbrukaren sådde, skördade och bevarade en del av skörden till nästa års sådd.

Den historiska betydelsen av spannmål kan knappast överskattas. När jordbruket uppstod för mer än 10 000 år sedan var det genom odling av de olika sädesslagen. Fram till våra dagar har spannmål varit avgörande för kultur, handel, arbete och livsmedelsförsörjning liksom för användningen av naturresurser och förändringar i landskapet.

Perspektiven liksom källorna i boken är flera – historiska texter, genetiska analyser, studier av existerande och historiskt växtmaterial samt etnologiskt insamlade vittnesmål. Matti Leino sätter svenska historiska sädesslag i fokus och beskriver hur odlingsmaterialet av vete, råg, korn och havre har utvecklats parallellt med odlingens teknik och ekonomi.

Har lantsorterna någon framtid? Kan variationen i lantsorterna bevaras så kan spannmålen utvecklas och möta framtidens krav på kvalitet, klimatanpassning och odlingssäkerhet?

Om dessa och flera frågor samtalar Matti Leino (agronom och docent i genetik) tillsammans med Roland von Bothmer (fil dr, professor i växternas genetik) och Martin Ragnar (forskare och författare, bl.a. till boken Grisens historia. Så mycket mer än fläsk) i ett samtal i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens bibliotek tisdagen den 5 september.

Anmälan senast fredag 1 september.

För mer information och program se PDF-inbjudan.

 

Till inbjudan

 


Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det finns betesmark för renarna under alla tider av året. Samtidigt finns det många andra markanvändare och intressen på de marker där renskötsel bedrivs. Rundabordssamtal på KSLA inför ett senare seminarium i frågan.

Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…