Boksamtal: Konst, kor och kärlek på Wanås slott

Boksamtal

Boksamtal: Konst, kor och kärlek på Wanås slott Mer information
Mer information

Boksamtal i biblioteket

Konst, kor och kärlek på Wanås slott

Tidigare i år utkom boken Konst, kor och kärlek på Wanås slott i vilken Carl-Gustaf och Marika Wachtmeister berättar om hur de, unga, välutbildade och med tre barn, flyttade till Wanås och fick ansvar för ett sovande medeltida slott och ett gods skött enligt föråldrade principer. De kom att under 30 år ägna sig åt Kor och Konst.

De förändringar som de genomförde ledde till både glädje och maktkamp inom familjen. I framgång och motgång skildras utvecklingen från ett förlegat arrendejordbruk till högteknologisk stordrift. CG Wachtmeister byggde upp en modern mjölkproduktion på det miljöcertifierade godset och såg tidigt potentialen för sunda och ekoodlade livsmedel.

Parallellt under denna tid utvecklade Marika Wachtmeister Wanås till en internationellt välkänd institution för samtida konst där Wanås, dess natur, landskap, sociala organisation och produktion också gavs ett konstnärligt uttryck. Wanås Park och Konsthall besöks av 75 000 personer per år och idag erbjuds även hotell och restaurang.

Välkommen till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens bibliotek torsdagen den 9 november! Då berättar CG Wachtmeister om arbetet med att utveckla Wanås, ett lantbruk som både skiljer sig från och liknar andra lantbruk i Sverige.


Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid…

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…