Boksläpp och exkursion: Tanckar, om skogars skiötzel

Akademisammankomst

Boksläpp och exkursion: Tanckar, om skogars skiötzel Mer information
Mer information

Endast för akademiens ledamöter!

Tanckar, om skogars skiötzel

Av Stadsmajoren A Rosensten & Professor CB Trozelius

Sveriges första Skogsskötselhandbok

Sveriges första skogsskötselhandbok gavs senast ut år 1771, då som tredje upplaga. KSLA ger, så här 250 år senare, ut den ”fjärde upplagan”. Nu med utförliga kommentarer och analyser av historie-, skogs- och landskapsforskare och med akademiledamoten Håkan Tunón som redaktör.

KSLA inbjuder sina ledamöter till en exkursion med boken som röd tråd. Vi färdas med buss genom det skånska landskapet från Alnarp till Snogeholm. Denna forna danska provins hade vid bokens första upplaga, samtida med Linnés skånska resa, varit svensk i mindre än hundra år. Vi kommer att tala om hur dåtidens landskap med skogsbrist och ljunghedar utvecklades till dagens produktionslandskap och naturligtvis diskutera hur det kommer att se ut i framtiden.

I Snogeholms landskapslaboratorium har vi planterat de flesta av Sveriges trädslag, i bestånd och blandningar. Där funderar vi över olika trädslags användning och skötsel då, nu och i framtiden

Innan vi är tillbaka i Alnarp kommer vi också att stanna och diskutera skötsel av trädgård och fruktträd som har en särskild avdelning i boken.

Vi träffas 09.00 i Alnarp vid gamla ladugården (Bobos Hjärta) och avslutar på samma plats 16.00. Exkursionen leds av historieforskaren Per Eliasson, skogsskötselforskaren Pelle Gemmel samt landskaps- och trädgårdsforskaren Allan Gunnarsson.

Naturligtvis krävs klädsel för utomhusvistelse i början av november.

Anmälan senast 25 oktober.