Why Cities Need Large Parks

Boksläpp

Boken ”Why Cities Need Large Parks”, presenteras på KSLA av redaktören Richard Murray med flera. Välkommen!

 

 

 


Why Cities Need Large Parks Mer information
Mer information

Richard Murray, bokens redaktör och ordförande i Förbundet för Ekoparken/Ekoparken Association, presenterar tillsammans med  några av medförfattarna, bland annat KSLA-ledamöterna Margareta Ihse, Thomas Elmqvist och Urban Emanuelsson, det nyutgivna praktverket Why Cities Need Large Parks  vid ett boksläpp på KSLA.

Del 1: Stora parkers betydelse för djur och människor

  • Myllrande mångfald i städer. Professor Thomas Elmqvist
  • Parker är kulturlandskap. Professor Urban Emanuelsson
  • Parkerna och människors hälsa och trivsel. Professor Peter Schantz

Del 2: Världens bästa parker

  • Stora parkers många värden. Richard Murray, fil.dr
  • Tokyo – minne, lek- och räddningsplats. Liisa Wihman journalist och författare
  • Delhi – minne och luftrenare. Nupur Prothi Khanna, landskapsarkitekt
  • Stockholm – minne, hållbar stad. Henrik Waldenström

Boken ges ut av Medströms bokförlag och kommer den 1 december också på Routledge.

Anmälan till osa@medstromsbokforlag.se eller 08-411 33 70. Välkommen!


Global Outlook for the Wood Products Industry in the 2020s

17/2: Will this decade be the Golden Twenties for the wood products industry? The seminar will examine and discuss the impact of these trends on the global wood products industry together with industrial leaders.

Global Outlook for the Wood Products Industry in the 2020s

17/2: Will this decade be the Golden Twenties for the wood products…

Högtidssammankomsten 2022 Commemorative Meeting 2022

28 Jan: Högtidssammankomsten 2022 arrangeras på Stadshuset för ett begränsat antal gäster. Temat är ”Stockholmskonferensen 50 år”. Högtidstalare är vetenskapsjournalist och KSLA-ledamoten Henrik Ekman. Den inledande ceremonin sänds även digitalt. Observera särskild anmälan till den.

Högtidssammankomsten 2022 Commemorative Meeting 2022

28 Jan: Högtidssammankomsten 2022 arrangeras på Stadshuset för ett begränsat antal gäster.…

2021 – Ett händelserikt år

9/12: Sammankomst för ledamöter. KSLA:s ledamöter bidrar med kunskaper, erfarenhet, initiativ, idéer och nätverk. Här presenterar de 16 nya svenska ledamöterna sig.

2021 – Ett händelserikt år

9/12: Sammankomst för ledamöter. KSLA:s ledamöter bidrar med kunskaper, erfarenhet, initiativ, idéer…

Teknik i jord- och skog – dags för nationell kraftsamling!

13/12: Teknikkommittén diskuterar fyra förslag i sin slutrapport och syftet är att stimulera till nationell dialog kring teknik för de gröna näringarna.

Teknik i jord- och skog – dags för nationell kraftsamling!

13/12: Teknikkommittén diskuterar fyra förslag i sin slutrapport och syftet är att…