Why Cities Need Large Parks

Boksläpp

Boken ”Why Cities Need Large Parks”, presenteras på KSLA av redaktören Richard Murray med flera. Välkommen!

 

 

 


Why Cities Need Large Parks Mer information
Mer information

Richard Murray, bokens redaktör och ordförande i Förbundet för Ekoparken/Ekoparken Association, presenterar tillsammans med  några av medförfattarna, bland annat KSLA-ledamöterna Margareta Ihse, Thomas Elmqvist och Urban Emanuelsson, det nyutgivna praktverket Why Cities Need Large Parks  vid ett boksläpp på KSLA.

Del 1: Stora parkers betydelse för djur och människor

  • Myllrande mångfald i städer. Professor Thomas Elmqvist
  • Parker är kulturlandskap. Professor Urban Emanuelsson
  • Parkerna och människors hälsa och trivsel. Professor Peter Schantz

Del 2: Världens bästa parker

  • Stora parkers många värden. Richard Murray, fil.dr
  • Tokyo – minne, lek- och räddningsplats. Liisa Wihman journalist och författare
  • Delhi – minne och luftrenare. Nupur Prothi Khanna, landskapsarkitekt
  • Stockholm – minne, hållbar stad. Henrik Waldenström

Boken ges ut av Medströms bokförlag och kommer den 1 december också på Routledge.

Anmälan till osa@medstromsbokforlag.se eller 08-411 33 70. Välkommen!


Myndigheternas mottagarkapacitet för ny kunskap och samverkan mellan forskning och myndighet

14/9: Myndigheternas uppdrag att omsätta politiken i verksamhet och genomförande förutsätter bred och djup kompetens inom olika discipliner.

Myndigheternas mottagarkapacitet för ny kunskap och samverkan mellan forskning och myndighet

14/9: Myndigheternas uppdrag att omsätta politiken i verksamhet och genomförande förutsätter bred…

The prospects of a perennial future of agriculture

3/6: In this lunch talk, Rachel Stroer, president of The Land Institute, will present the broad picture of the Institute’s visions – in the hope of stimulating Swedish research activities on the perennial vision.

The prospects of a perennial future of agriculture

3/6: In this lunch talk, Rachel Stroer, president of The Land Institute,…

Vilka följder för livsmedelsförsörjningen får kriget i Ukraina?

2/6: Torkan 2018, pandemin 2020 och livsmedelskrisen i spåren av Rysslands invasion av Ukraina påverkar livsmedelsförsörjningen. KSLA diskuterar vid ett expertseminarium följdverkningarna på livsmedelsförsörjningen på grund av kriget i Ukraina.

Vilka följder för livsmedelsförsörjningen får kriget i Ukraina?

2/6: Torkan 2018, pandemin 2020 och livsmedelskrisen i spåren av Rysslands invasion…

Methane from ruminants – mitigation options

15/6: For invited guests. Methane contributes to global warming. Agriculture accounts for about 15 % of greenhouse gases and ruminants are a significant contributor.

Methane from ruminants – mitigation options

15/6: For invited guests. Methane contributes to global warming. Agriculture accounts for…