Why Cities Need Large Parks

Boksläpp

Boken ”Why Cities Need Large Parks”, presenteras på KSLA av redaktören Richard Murray med flera. Välkommen!

 

 

 


Why Cities Need Large Parks Mer information
Mer information

Richard Murray, bokens redaktör och ordförande i Förbundet för Ekoparken/Ekoparken Association, presenterar tillsammans med  några av medförfattarna, bland annat KSLA-ledamöterna Margareta Ihse, Thomas Elmqvist och Urban Emanuelsson, det nyutgivna praktverket Why Cities Need Large Parks  vid ett boksläpp på KSLA.

Del 1: Stora parkers betydelse för djur och människor

  • Myllrande mångfald i städer. Professor Thomas Elmqvist
  • Parker är kulturlandskap. Professor Urban Emanuelsson
  • Parkerna och människors hälsa och trivsel. Professor Peter Schantz

Del 2: Världens bästa parker

  • Stora parkers många värden. Richard Murray, fil.dr
  • Tokyo – minne, lek- och räddningsplats. Liisa Wihman journalist och författare
  • Delhi – minne och luftrenare. Nupur Prothi Khanna, landskapsarkitekt
  • Stockholm – minne, hållbar stad. Henrik Waldenström

Boken ges ut av Medströms bokförlag och kommer den 1 december också på Routledge.

Anmälan till osa@medstromsbokforlag.se eller 08-411 33 70. Välkommen!