Boskapsskötseln under medeltiden

Boksamtal

Boskapsskötseln under medeltiden Mer information
Mer information

Boskapsskötseln under medeltiden
Av Janken Myrdal

Nya och spännande kunskaper om medeltidens boskapsskötsel

Vardagen och de breda folklagrens liv under äldre tider hör till det svårutforskade. Kunskap om medeltidens materiella värld måste sökas i spridda detaljer och i många källor. Men genom kartläggningen av små förändringar kan också stora skeenden förstås. Vid boksläppet presenterar och diskuterar författaren och andra forskare den nya boken från olika utgångspunkter, t ex betraktar Bengt af Klintberg boken ur ett folklivsperspektiv.

Boskapsskötseln under medeltiden är en studie av både en materiell kultur och vardagliga företeelser. Granskningen av källmaterial utgör en stor del av boken. För att kunna tolka och använda olika material i ett sammanhang, där också tidigare undersökningar ingår, har författaren tillämpat en källpluralistisk metod, som han beskriver som en form av ’den enskilde forskarens tvärvetenskap’. Boken är en formulering av ett nytt forskningsläge avseende både detaljer och strukturer – från införandet av en klave med låsbräda till utvecklingen av kvinnors och mäns roller i boskapsskötseln.
Forskning och utgivning är finansierad av Stiftelsen Lagersberg. Utgiven av Nordiska Museet, Nordiska museets handlingar nr 139.

Janken Myrdal, ledamot av KSLA, är professor i agrarhistoria vid Sveriges Lantbruksuniversitet och tidigare intendent vid Nordiska museet. För trettio år disputerade Janken Myrdal på avhandlingen Medeltidens åkerbruk också utgiven i Nordiska Museets handlingar. Han var också huvudredaktör för Det svenska jordbrukets historia (1998–2001) i fem band.

Alla deltagare erhåller ett friexemplar av boken! Kan också beställas via adlibris.com (pris 192:-) och bokus.com (pris 227:-).

Obligatorisk anmälan, senast 22 februari.

Program

Moderator: Birgitta Svensson, professor i etnologi vid Stockholms universitet och tillträdande sekreterare i Kungl. Vitterhetsakademien.

 • Välkommen
  Carl-Anders Helander, sekreterare och VD KSLA.
 • Något om Stiftelsen Lagersbergs agrarhistoriska engagemang
  Fredrik Sterzel, ordförande i Stiftelsen Lagersberg.
 • Inledning
  Birgitta Svensson
 • Åkerbrukare, herdar och djur. Om att skriva del 1, del 2 och del 3 av Medeltidens jordbruk
  Janken Myrdal, bokens författare, ledamot av KSLA och professor vid avdelningen för agrarhistoria, Sveriges Lantbruksuniversitet.
 • Åter till kulturhistoriens källor. Behovet av källpluralism som opposition – ny sanningsproduktion om det vardagliga på medeltiden
  Anders Perlinge, fil dr i etnologi vid Stockholms universitet.
 • Mjölkharar och modstulna kor. Janken Myrdals Boskapsskötseln under medeltiden som faktabank vid folkloristiska studier
  Bengt af Klintberg, professor, folklivsforskare.
 • Kor och människor. En jämförelse mellan medeltidens och 1800-talets boskapsskötsel
  Carin Martiin, docent, lektor vid avdelningen för agrarhistoria, Sveriges Lantbruksuniversitet.
 • Panelsamtal
  under ledning av Birgitta Svensson, med deltagande av publiken.
 • Ca kl 20.00: Mingel i Oscars källare med dryck och förtäring

Välkommen!

2013-02-26-Boskapsskotseln-under-medeltiden


Skogens roll i försörjningsberedskapen

20/5: Mycket fokus inom de areella näringarna har legat på hur vi tryggar en tillräcklig livsmedelsförsörjning, även skogsnäringens roll i försörjningsberedskapen är viktig att lyfta i diskussionerna.

Skogens roll i försörjningsberedskapen

20/5: Mycket fokus inom de areella näringarna har legat på hur vi…

Granbarkborren: Hur undviker vi ett nytt 2018-scenario?

29/4: De senaste granbarkborreangreppen är de största i modern tid. Utlösande faktorer var torkan och tidigare stormfällningar. Seminariet beskriver hur vi undviker att detta sker igen.

Granbarkborren: Hur undviker vi ett nytt 2018-scenario?

29/4: De senaste granbarkborreangreppen är de största i modern tid. Utlösande faktorer…

Måltidsresa till Bohuslän

4–5/9: För att vidareutveckla de lokala och regionala måltidskulturer som skapades i projektet ”Sveriges Landskapsmåltider” till attraktiva måltidsdestinationer arrangerar akademien en måltidsresa till Bohuslän.

Måltidsresa till Bohuslän

4–5/9: För att vidareutveckla de lokala och regionala måltidskulturer som skapades i…

På samma marker – renskötselns förutsättningar i ett landskap med många anspråk

15/5: Renskötsel är en extensiv djurhållning som baseras på tillgång till marker med lämpligt bete för renarna. På samma marker bedrivs samtidigt andra angelägna verksamheter.

På samma marker – renskötselns förutsättningar i ett landskap med många anspråk

15/5: Renskötsel är en extensiv djurhållning som baseras på tillgång till marker…