Brandfälten i Västmanland

Akademisammankomst

Brandfälten i Västmanland Mer information
Mer information

Endast för akademiens ledamöter och särskilt inbjudna.

I år står ledamot Karl Hedin som värd för Akademiens vårexkursion som går till brandfälten i Västmanland.

Det tog 11 dagar med enorma insatser för att få skogsbranden under kontroll och ca 13 800 hektar skog hann förstöras. Cirka 1 200 stycken nötkreatur och 500 får och lamm evakuerades och ett 25-tal byggnader brann upp. Tyvärr tog branden också en människas liv.

När Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien besöker området har det gått nio månader sedan branden bröt ut den 31 juli 2014. Vi kommer att diskutera och studera utvecklingen och effekterna av denna enorma skogsbrand, framförallt utifrån skogsägare och bönders perspektiv. Vi kommer att belysa försäkringsfrågor, engagemanget från olika aktörer och hur marken och dess produktionsförmåga påverkas.

Under dagen kommer vi även att hålla maj månads sammankomst.

Mer info i inbjudan/pdf ovan.


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras i skogsbruk, biodiversitet, miljöpolitik och forskning är en förutsättning för att klara klimatmålen. Välkommen till Forskningsutskottets seminarium där detta diskuteras!

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras…