Brandfälten i Västmanland

Akademisammankomst

Brandfälten i Västmanland Mer information
Mer information

Endast för akademiens ledamöter och särskilt inbjudna.

I år står ledamot Karl Hedin som värd för Akademiens vårexkursion som går till brandfälten i Västmanland.

Det tog 11 dagar med enorma insatser för att få skogsbranden under kontroll och ca 13 800 hektar skog hann förstöras. Cirka 1 200 stycken nötkreatur och 500 får och lamm evakuerades och ett 25-tal byggnader brann upp. Tyvärr tog branden också en människas liv.

När Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien besöker området har det gått nio månader sedan branden bröt ut den 31 juli 2014. Vi kommer att diskutera och studera utvecklingen och effekterna av denna enorma skogsbrand, framförallt utifrån skogsägare och bönders perspektiv. Vi kommer att belysa försäkringsfrågor, engagemanget från olika aktörer och hur marken och dess produktionsförmåga påverkas.

Under dagen kommer vi även att hålla maj månads sammankomst.

Mer info i inbjudan/pdf ovan.


Skogens roll i försörjningsberedskapen

20/5: Mycket fokus inom de areella näringarna har legat på hur vi tryggar en tillräcklig livsmedelsförsörjning, även skogsnäringens roll i försörjningsberedskapen är viktig att lyfta i diskussionerna.

Skogens roll i försörjningsberedskapen

20/5: Mycket fokus inom de areella näringarna har legat på hur vi…

Granbarkborren: Hur undviker vi ett nytt 2018-scenario?

29/4: De senaste granbarkborreangreppen är de största i modern tid. Utlösande faktorer var torkan och tidigare stormfällningar. Seminariet beskriver hur vi undviker att detta sker igen.

Granbarkborren: Hur undviker vi ett nytt 2018-scenario?

29/4: De senaste granbarkborreangreppen är de största i modern tid. Utlösande faktorer…

Måltidsresa till Bohuslän

4–5/9: För att vidareutveckla de lokala och regionala måltidskulturer som skapades i projektet ”Sveriges Landskapsmåltider” till attraktiva måltidsdestinationer arrangerar akademien en måltidsresa till Bohuslän.

Måltidsresa till Bohuslän

4–5/9: För att vidareutveckla de lokala och regionala måltidskulturer som skapades i…

På samma marker – renskötselns förutsättningar i ett landskap med många anspråk

15/5: Renskötsel är en extensiv djurhållning som baseras på tillgång till marker med lämpligt bete för renarna. På samma marker bedrivs samtidigt andra angelägna verksamheter.

På samma marker – renskötselns förutsättningar i ett landskap med många anspråk

15/5: Renskötsel är en extensiv djurhållning som baseras på tillgång till marker…