Brandfälten i Västmanland

Akademisammankomst

Brandfälten i Västmanland Mer information
Mer information

Endast för akademiens ledamöter och särskilt inbjudna.

I år står ledamot Karl Hedin som värd för Akademiens vårexkursion som går till brandfälten i Västmanland.

Det tog 11 dagar med enorma insatser för att få skogsbranden under kontroll och ca 13 800 hektar skog hann förstöras. Cirka 1 200 stycken nötkreatur och 500 får och lamm evakuerades och ett 25-tal byggnader brann upp. Tyvärr tog branden också en människas liv.

När Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien besöker området har det gått nio månader sedan branden bröt ut den 31 juli 2014. Vi kommer att diskutera och studera utvecklingen och effekterna av denna enorma skogsbrand, framförallt utifrån skogsägare och bönders perspektiv. Vi kommer att belysa försäkringsfrågor, engagemanget från olika aktörer och hur marken och dess produktionsförmåga påverkas.

Under dagen kommer vi även att hålla maj månads sammankomst.

Mer info i inbjudan/pdf ovan.