Brandfälten i Västmanland

Akademisammankomst

Brandfälten i Västmanland Mer information
Mer information

Endast för akademiens ledamöter och särskilt inbjudna.

I år står ledamot Karl Hedin som värd för Akademiens vårexkursion som går till brandfälten i Västmanland.

Det tog 11 dagar med enorma insatser för att få skogsbranden under kontroll och ca 13 800 hektar skog hann förstöras. Cirka 1 200 stycken nötkreatur och 500 får och lamm evakuerades och ett 25-tal byggnader brann upp. Tyvärr tog branden också en människas liv.

När Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien besöker området har det gått nio månader sedan branden bröt ut den 31 juli 2014. Vi kommer att diskutera och studera utvecklingen och effekterna av denna enorma skogsbrand, framförallt utifrån skogsägare och bönders perspektiv. Vi kommer att belysa försäkringsfrågor, engagemanget från olika aktörer och hur marken och dess produktionsförmåga påverkas.

Under dagen kommer vi även att hålla maj månads sammankomst.

Mer info i inbjudan/pdf ovan.


Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med KSLA:s verksamhet för unga att göra, till vintermingel och workshop.

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med…