Bravikens Sågverk vassast i Norden

Akademisammankomst

Bravikens Sågverk vassast i Norden Mer information
Mer information

Akademisammankomst för akademiens ledamöter och särskilt inbjudna

Efter ett och ett halvt års byggande till en kostnad av drygt 1 miljard kronor sågades den 12 januari 2011 den första stocken på Bravikens Sågverk, granne med Bravikens Pappersbruk, strax utanför Norrköping. Tillsammans bildar man ett biokombinat där pappersbruket bland annat levererar värme till sågverkets torkar. Från sågverket går flisbilarna i en strid ström till pappersbruket. Det enda trädslag som används är gran.

Under 2011 är målet att producera 310 000 kubikmeter sågad trävara. 2012 ska det sågas nära 500 000 kubikmeter. Sågverket är dimensionerat för att kunna producera 750 000 kubikmeter. Timret till sågverket transporteras maximalt 15 mil och kommer från Östergötland, Södermanland, Närke, Västmanland och Småland.

Högteknologiska processer och en tydlig hållbarhetsfilosofi är det som genomsyrar Nordens största sågverk. Följ med till Bravikens Sågverk i Norrköping!

Moderator under sammankomsten är skogsavdelningens ordförande fru Linda Hedlund.

Under tiden som skogsavdelningen sammanträder besöker övriga deltagare  Lantmännen Agroetanol AB.

Deltagandet i studiebesöket och sammankomsten är kostnadsfritt.

För er som åker bil, tänk på möjligheten att samåka!

Anmälan till supén på Hults Herrgård är bindande!

Program

06.15  Abonnerad buss avgår från Uppsala, hämtar vid Musikens hus 

06.35  Motorvägens avfart mot Knivsta/Ar, hämtar vid Statoilmacken

07.30  Bussen avgår från KSLA, frukost serveras på bussen

09.30  Bravikens Sågverk, Per Olsson, skogschef Holmens Bruk och kaffe serveras

10.00  Information och visning av sågverket, Mats Grindestam, produktchef Holmens Skog

12.00  Lunch Bravikens Pappersbruk

13.00  Skogsavdelningen sammanträder och övriga deltagare besöker Lantmännen Agroetanol AB,  Norrköping.

15.00  Eftermiddagskaffe

15.30  Akademisammankomst

15.30   Formell del av sammankomsten

15.45   Presentation av Holmen AB, Per Olsson, skogschef, Holmen Skog

16.20   Kort paus

16.35   Skogsbruk och Råvaruanskaffning, Per Olsson, skogschef, Holmen Skog och Jan Orke, marknadschef, Holmen Skog

17.15   Diskussion

18.00  Ärtsupé på Hults Herrgård, som ligger vid Ågelsjön, Norrköpings kommun, strax väster om Åby.

 19.30  Avresa,  22 mil till Uppsala, ca 3 h

 21.45  Ankomst Stockholm

 22.30  Ankomst Uppsala


Högtidssammankomsten 2023/Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023/Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se till att den ökande materialförbrukningen bryts och att produktionen av grödor ökar på ett hållbart sätt. Hur det ska gå till handlar detta rundabordssamtal, som är ett förberedande möte inför ett seminarium i vår. Endast inbjudna deltagare.

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…