Goran Berggren


Bygga på åkerjord: Klokt och förnuftigt – eller dyrt och onödigt?

Goran Berggren


Koll på kolet!

Goran Berggren Välkommen till detta webbinarium den 30 september, där praktiker, rådgivare, forskare och andra intresserade reflekterar över kol, kolinlagring, jordbruk och livsmedelskedjan och värdet av att kunna beskriva kolets kretslopp och jordbrukets roll i utvecklingen av en mer hållbar värdekedja för livsmedel.

Skogen 2080

Goran Berggren KSLA-IVA-seminarium 12 okt där vi diskuterar skogens viktiga roll ur olika perspektiv!

KSLA:s yttrande om förslag till ändring av EU-förordning LULUCF

Goran Berggren KSLA har yttrat sig över förslag om ändring av EU-förordning 2018/841 (LULUCF) och EU-förordning 2018/1999.

Vart är vi på väg?

Goran Berggren Sammankomst 14 okt om effekter av transporter på livsmedelsproduktion och -konsumtion.