CAP 2028 – för ökad svensk produktionskraft

Rundabordsmöte

Vi behöver producera mera på mindre yta med mindre resurser. CAP är ett medel som kan gynna detta och röster för en extensifiering av jordbruket. Påverkansprocessen är dock både lång och svår. KSLA erbjuder en plattform för diskussion och samverkan med möjlighet till tidig påverkan med fokus på ”produktionskraft för svenskt lantbruk i ett konkurrensutsatt system” och inbjuder till ett rundabordssamtal i frågan.

För särskilt inbjudna


CAP 2028 – för ökad svensk produktionskraft Mer information
Mer information

Gruppen CAP 2028 vill ta del av livsmedelssektorns och andra länders syn på problematiken. Detta kommer vi att göra genom att lyssna på aktörerna inom livsmedelssektorn, Regeringskansliet och myndigheterna samt andra grupperingar som tangerar uppdraget.
På detta sätt hoppas vi kunna agera som påverkansnod för CAP 2028.