2017-03-07 Invitation CAP 2030 what policy do we need.


CAP 2030 – what agricultural policy do we need?

Koll på kolet!

2017-03-07 Invitation CAP 2030 what policy do we need. Välkommen till detta webbinarium den 30 september, där praktiker, rådgivare, forskare och andra intresserade reflekterar över kol, kolinlagring, jordbruk och livsmedelskedjan och värdet av att kunna beskriva kolets kretslopp och jordbrukets roll i utvecklingen av en mer hållbar värdekedja för livsmedel.

Skogen 2080

2017-03-07 Invitation CAP 2030 what policy do we need. KSLA-IVA-seminarium 12 okt där vi diskuterar skogens viktiga roll ur olika perspektiv!

KSLA:s yttrande om förslag till ändring av EU-förordning LULUCF

2017-03-07 Invitation CAP 2030 what policy do we need. KSLA har yttrat sig över förslag om ändring av EU-förordning 2018/841 (LULUCF) och EU-förordning 2018/1999.

Vart är vi på väg?

2017-03-07 Invitation CAP 2030 what policy do we need. Sammankomst 14 okt om effekter av transporter på livsmedelsproduktion och -konsumtion.