CAP, en möjlighet att utveckla en bioekonomi

Workshop

CAP, en möjlighet att utveckla en bioekonomi Mer information
Mer information

Endast för särskilt inbjudna.

CAP, en möjlighet att utveckla en bioekonomi – eller ett hinder?

Den europeiska unionens gemensamma jordbrukspolitik har genom åren i hög grad påverkat utvecklingen av det europeiska jordbruket. Europa gick från att vara en svältande kontinent efter andra världskriget till att bli en kontinent med betydande överskott några decennier senare.

Den stora utmaningen nu är att gå från ett samhälle byggt på fossil energi till ett samhälle byggt på förnyelsebara råvaror använda i cirkulära system. De areella näringarna, i första hand skogsbruket, men även jordbruket har en viktig roll att spela. EU har påbörjat arbetet med att skapa en politik för utvecklingen av en bioekonomi. Men detta arbete är ännu i sin linda. Kan jordbrukspolitiken på nytt bli en starkt pådrivande faktor för en önskad utveckling? Eller är den snarare ett hinder, eller kanske utan betydelse?

Den 26 november genomför kommittén för Grön Ekonomi vid KSLA en workshop med särskilt inbjudna deltagare under rubriken: CAP, en möjlighet att utveckla en bioekonomi – eller ett hinder?

För mer information och program, se PDF-inbjudan ovan.


Högtidssammankomst 2024/Commemorative Meeting 2024

28/1: Högtidssammankomsten hålls på Stockholms stadshus den 28 januari 2024. The Commemorative Meeing is held on 28 January, 2024 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomst 2024/Commemorative Meeting 2024

28/1: Högtidssammankomsten hålls på Stockholms stadshus den 28 januari 2024. The Commemorative…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…