CAP, en möjlighet att utveckla en bioekonomi

Workshop

CAP, en möjlighet att utveckla en bioekonomi Mer information
Mer information

Endast för särskilt inbjudna.

CAP, en möjlighet att utveckla en bioekonomi – eller ett hinder?

Den europeiska unionens gemensamma jordbrukspolitik har genom åren i hög grad påverkat utvecklingen av det europeiska jordbruket. Europa gick från att vara en svältande kontinent efter andra världskriget till att bli en kontinent med betydande överskott några decennier senare.

Den stora utmaningen nu är att gå från ett samhälle byggt på fossil energi till ett samhälle byggt på förnyelsebara råvaror använda i cirkulära system. De areella näringarna, i första hand skogsbruket, men även jordbruket har en viktig roll att spela. EU har påbörjat arbetet med att skapa en politik för utvecklingen av en bioekonomi. Men detta arbete är ännu i sin linda. Kan jordbrukspolitiken på nytt bli en starkt pådrivande faktor för en önskad utveckling? Eller är den snarare ett hinder, eller kanske utan betydelse?

Den 26 november genomför kommittén för Grön Ekonomi vid KSLA en workshop med särskilt inbjudna deltagare under rubriken: CAP, en möjlighet att utveckla en bioekonomi – eller ett hinder?

För mer information och program, se PDF-inbjudan ovan.


Skogens roll i försörjningsberedskapen

20/5: Mycket fokus inom de areella näringarna har legat på hur vi tryggar en tillräcklig livsmedelsförsörjning, även skogsnäringens roll i försörjningsberedskapen är viktig att lyfta i diskussionerna.

Skogens roll i försörjningsberedskapen

20/5: Mycket fokus inom de areella näringarna har legat på hur vi…

Granbarkborren: Hur undviker vi ett nytt 2018-scenario?

29/4: De senaste granbarkborreangreppen är de största i modern tid. Utlösande faktorer var torkan och tidigare stormfällningar. Seminariet beskriver hur vi undviker att detta sker igen.

Granbarkborren: Hur undviker vi ett nytt 2018-scenario?

29/4: De senaste granbarkborreangreppen är de största i modern tid. Utlösande faktorer…

Måltidsresa till Bohuslän

4–5/9: För att vidareutveckla de lokala och regionala måltidskulturer som skapades i projektet ”Sveriges Landskapsmåltider” till attraktiva måltidsdestinationer arrangerar akademien en måltidsresa till Bohuslän.

Måltidsresa till Bohuslän

4–5/9: För att vidareutveckla de lokala och regionala måltidskulturer som skapades i…

På samma marker – renskötselns förutsättningar i ett landskap med många anspråk

15/5: Renskötsel är en extensiv djurhållning som baseras på tillgång till marker med lämpligt bete för renarna. På samma marker bedrivs samtidigt andra angelägna verksamheter.

På samma marker – renskötselns förutsättningar i ett landskap med många anspråk

15/5: Renskötsel är en extensiv djurhållning som baseras på tillgång till marker…