CAP, en möjlighet att utveckla en bioekonomi

Workshop

CAP, en möjlighet att utveckla en bioekonomi Mer information
Mer information

Endast för särskilt inbjudna.

CAP, en möjlighet att utveckla en bioekonomi – eller ett hinder?

Den europeiska unionens gemensamma jordbrukspolitik har genom åren i hög grad påverkat utvecklingen av det europeiska jordbruket. Europa gick från att vara en svältande kontinent efter andra världskriget till att bli en kontinent med betydande överskott några decennier senare.

Den stora utmaningen nu är att gå från ett samhälle byggt på fossil energi till ett samhälle byggt på förnyelsebara råvaror använda i cirkulära system. De areella näringarna, i första hand skogsbruket, men även jordbruket har en viktig roll att spela. EU har påbörjat arbetet med att skapa en politik för utvecklingen av en bioekonomi. Men detta arbete är ännu i sin linda. Kan jordbrukspolitiken på nytt bli en starkt pådrivande faktor för en önskad utveckling? Eller är den snarare ett hinder, eller kanske utan betydelse?

Den 26 november genomför kommittén för Grön Ekonomi vid KSLA en workshop med särskilt inbjudna deltagare under rubriken: CAP, en möjlighet att utveckla en bioekonomi – eller ett hinder?

För mer information och program, se PDF-inbjudan ovan.