CAP, en möjlighet att utveckla en bioekonomi

Workshop

CAP, en möjlighet att utveckla en bioekonomi Mer information
Mer information

Endast för särskilt inbjudna.

CAP, en möjlighet att utveckla en bioekonomi – eller ett hinder?

Den europeiska unionens gemensamma jordbrukspolitik har genom åren i hög grad påverkat utvecklingen av det europeiska jordbruket. Europa gick från att vara en svältande kontinent efter andra världskriget till att bli en kontinent med betydande överskott några decennier senare.

Den stora utmaningen nu är att gå från ett samhälle byggt på fossil energi till ett samhälle byggt på förnyelsebara råvaror använda i cirkulära system. De areella näringarna, i första hand skogsbruket, men även jordbruket har en viktig roll att spela. EU har påbörjat arbetet med att skapa en politik för utvecklingen av en bioekonomi. Men detta arbete är ännu i sin linda. Kan jordbrukspolitiken på nytt bli en starkt pådrivande faktor för en önskad utveckling? Eller är den snarare ett hinder, eller kanske utan betydelse?

Den 26 november genomför kommittén för Grön Ekonomi vid KSLA en workshop med särskilt inbjudna deltagare under rubriken: CAP, en möjlighet att utveckla en bioekonomi – eller ett hinder?

För mer information och program, se PDF-inbjudan ovan.


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…