Carl Jularbo, Sverige i oskuldens tid

Webinar

Dragspelsmusik som klingande svensk modernitet – välkommen att lyssna på musiketnolog Owe Ronström som berättar om  i ”Carl Jularbo, modernist. Eller: Sverige i oskuldens tid – en kulturhistoria” i en digital föreläsning lördag 9 oktober kl 15–16.30. Föreläsningen är Kungl. Gustav Adolfs Akademiens bidrag i årets akademigemensamma musikserie.


Carl Jularbo, Sverige i oskuldens tid Mer information
Mer information

Människan och ikonen Carl Jularbo, hans instrument, musik, karriär, hans många inspelningar och inte minst hans bilar i centrum. I ord, bild och ljud berättar Owe Ronström om dragspelsmusik som klingande svensk modernitet, om Sveriges förvandling från fattignation till välfärdsland, och därtill en reflektion om musik och musiker som kulturhistoria.

Owe Ronström är arbetande ledamot av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. Han är professor i etnologi vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi vid Uppsala Universitet samt docent i musikvetenskap vid Åbo Akademi. Ronström har publicerat ett stort antal arbeten om musik, dans, etnicitet, mångkultur, åldrande, kulturarvspolitik, ritualer och öar. Han är också verksam som radioproducent, musiker och kompositör. För sin forskning har han tilldelats Hilding Rosenbergpriset och Gösta Bergs pris. För verket ”Klockrent- En Mycket Stor Konsert” fick han Prix Italia 2013.

Föreläsningen ingår i serien Akademierna och musiken som är ett samarbete mellan samtliga kungliga akademier med anledning av att Kungl. Musikaliska Akademien firar 250 år och Musikens år 2021.

Anmälan sker via e-post till anmalan@gustavadolfsakademien.se senast den 7 oktober – länk till mötet skickas därefter ut.

Mer om programmet och anmälningslänk