Cato: Om jordbruket. Varro: Samtal om lantbruket.

Boksamtal

Cato: Om jordbruket. Varro: Samtal om lantbruket. Mer information
Mer information

För första gången i oavkortad översättning från latin till svenska

CV.omslagVälkomna till en afton med föredrag och samtal om det romerska lantbrukets framgångar och vedermödor och vad vi idag kan lära från dessa nu över 2000 år gamla erfarenheter.

Anmäl dig senast den 17 april!

 

 

 

Moderator Lisa Sennerby Forsse

Program

  • Välkomsthälsning Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD.
  • Jordbruket som källa till välstånd i Romarriket. Hur möter Roms kunskaper och erfarenheter dagens krav och utmaningar?
   Lisa Sennerby Forsse, fil.dr. i strukturell botanik vid Stockholms universitet; t. huvudsekreterare vid forskningsrådet Formas; professor och rektor vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Ledamot av KSLA.
  • De romerska agrarförfattarna som de första i den långa historien om kunskapsproduktion.
   Janken Myrdal, professor i agrarhistoria vid Sveriges Lantbruksuniversitet; redaktör för och delförfattare i fembandsverket Det svenska jordbrukets historia; har t.ex. skrivit Boskapsskötseln under medeltiden, en källpluralistisk studie 2012 och medverkat med två artiklar i Columella 2009. Ledamot av KSLA.
  • Köpa lite, sälja mycket. Lantbruk som företagande i Italien vid vår tideräknings början, enligt samtida ägare.
   Sten Hedberg, docent i latin vid Uppsala universitet; avhandling om Columella 1968; t. förste bibliotekarie vid Uppsala universitet; redaktör, översättare och författare i Columella 2009 och redaktör (tillsammans med professor em. Örjan Wikander), översättare och författare i Cato & Varro.
  • Boskap och bete. Betydelsen av landskap för djurhållningen i antikens Rom.
   Barbro Santillo Frizell, Professor em. i antikens kultur och samhällsliv vid Uppsala universitet; t. direktör för Svenska institutet i Rom och nu forskare där; har t.ex. skrivit Pastorala landskap. Myt och verklighet 2006 och Byggande vid Medelhavet. Symbol och nytta 2014.
  • Hur hade det varit att träffa dem? Om Cato, Varro och Columella som människor.
   Tore Janson, professor em. i latin vid Göteborgs universitet; avhandling som delvis behandlar Cato, Varro och Columella 1964; har t.ex. skrivit Latin. Kulturen, historien och språket 2002, Romarinnor och romare. Livet i antiken 2006 och Varför latin? 2010.
  • Om romare som dog på 1800-talet. Den romerska lantbrukslitteraturens liv i det förindustriella Sverige.
   Leif Runefelt, Fil.dr. i ekonomisk historia och docent i historia vid Stockholms universitet nu lektor i idéhistoria vid Södertörns högskola; har t.ex. skrivit Hushållningens dygder. Affektlära, hushållningslära och ekonomiskt tänkande under svensk stormaktstid avh. 2001 och Dygden som välståndets grund. Dygd, nytta och egenytta i frihetstidens ekonomiska tänkande 2005.
  • Panelsamtal (Ca 19:30–ca 20:00) under ledning av Lisa Sennerby Forsse, med frågor från publiken och sammanfattning av moderatorn.
 • Ca 20.00 Mingel i Oscars källare med dryck och lättare förtäring.

Akademiens ledamöter får ett friexemplar vid boksläppet eller genom beställning via per.thunstrom@ksla.se eller genom att hämta på biblioteket.

→ Beställ SOLMED nr 63 här!


Högtidssammankomst 2024 / Commemorative Meeting 2024

28/1: Högtidssammankomsten hålls på Stockholms stadshus den 28 januari 2024. The Commemorative Meeing is held on 28 January, 2024 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomst 2024 / Commemorative Meeting 2024

28/1: Högtidssammankomsten hålls på Stockholms stadshus den 28 januari 2024. The Commemorative…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…