Certifiering som drivkraft för hållbarhet

Seminarium


Se filminspelning här:
Del 1 förmiddagen
Del 2 eftermiddagen

Certifiering som drivkraft för hållbarhet

Det finns stora förväntningar på att olika former av certifiering ska sätta tryck på producenterna och hjälpa konsumenterna att välja de mest hållbara lösningarna. Förnybara energisystem är förknippade med stora anspråk på resurser som t.ex. mark, vatten och metaller och det är centralt att reglerande system som utvecklas styr mot ett hållbart resursutnyttjande. Bioenergi och bioekonomin generellt innebär nya möjligheter men även risker. Bioenergins expansion har orsakat debatt och hållbarheten hos biobaserade lösningar har ifrågasatts.

Idag finns det olika certifieringssystem som vuxit fram inom de gröna näringarna. Hur fungerar certifiering som samhällsstyrning för ökad hållbarhet? Är det rimligt med olika certifieringssystem för olika slutprodukter från samma råvara? Är det ett effektivt komplement till reglering av energiproduktion? Förstår man som konsument vad certifieringarna innebär? Kan man lita på certifieringen? Hur kan certifieringssystemen förbättras?

KSLA:s Kommitté för energifrågor och Kommittén för klimat och markanvändning mot 2030 bjuder in till dagens seminarium där dessa frågor kommer att diskuteras. Målgruppen är politiker, forskare, representanter för nationella och regionala myndigheter, kommuner, markägare, företag och intresseorganisationer.

 

För mer information och program, se PDF-inbjudan ovan.


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…