Coronapandemins effekter på svensk livsmedelsförsörjning

Webinar

Coronapandemins effekter på svensk livsmedelsförsörjning – vilka insikter har vi fått?


Coronapandemins effekter på svensk livsmedelsförsörjning Mer information

Vi har nu levt med Coronapandemin under större delen av 2020. Viruset SARS CoV-2 kom plötsligt att påverka hela det globala livsmedelsförsörjningssystemet och även vår vardag i många avseenden, inte minst genom förändrade konsumtions- och köpmönster. Vilka effekter har pandemin inneburit för svenskt livsmedelssystem i sin helhet och ur ett livsmedelsförsörjningsperspektiv? Vilka insikter och lärdomar har vi fått hittills?

Statssekreterare Per Callenberg inleder webbinariet med en nationell överblick av viktiga insikter av pandemins effekter. Vi får också ta del av tre inflytelserika aktörers insikter genom att lyssna till Anna Karin Hatt, koncernchef och VD LRF – Björn Hellman, VD Livsmedelsföretagen, och  Karin Brynell, VD Svensk Dagligvaruhandel. Samspelet mellan näringsliv och offentlig sektor kommer att belysas av Livsmedelsverkets generaldirektör Annica Sohlström.

Avslutningsvis granskar vi samhällets förmåga att åstadkomma en robust livsmedelsförsörjning, en fråga som accentuerats under de senaste åren, bland annat mot bakgrund av bränderna sommaren 2018 och återuppbyggnaden av ett svenskt totalförsvar. De alltmer märkbara klimatförändringarna och risken för nya pandemier kommer att utmana livsmedelssystemet i framtiden. Vilka lärdomar har hittills dragits och hur sårbar är försörjningskedjan? Vice vd Per Arvidsson, Lantmännen, delar med sig av sina tankar.

Programmet och föreläsarnas presentationer publiceras i rutan till höger.

För ledamöter