Dags att utvärdera den svenska modellen för brukande av skog

Akademisammankomst

Dags att utvärdera den svenska modellen för brukande av skog Mer information

Endast för akademiens ledamöter och särskilt inbjudna.

KSLA:s Skogsskötselkommitté har under en tid arbetat med den svenska modellen för brukande av skog. Det slutgiltiga målet med arbetet är att få till stånd en utvärdering av modellen som underlag för effektiviserad skogsskötsel mot såväl produktions- som miljömålet. Nu finns våra tankar samlade i ett nummer av KSLA:s Tidskrift, vilken kommer att delas ut vid seminariet. Seminariet riktar sig till KSLA:s ledamöter och speciellt inbjudna personer, bl.a. de som är kopplade till Miljömålsberednings arbete. Skogsskötselkommitténs förhoppning är att KSLA därigenom kan bidra till det viktiga miljömålsarbetet.

Läs ledamoten Marianne Erikssons (LRF)  blogginlägg.

Program

Moderator   Linda Hedlund, ordförande Skogsavdelningen 

15.00 Samling, kaffe/te
15.30 Formell sammankomst
15.45 Den svenska modellen för brukande av skog
Inledning – Göran Örlander, ordförande i KSLA:s kommitté för skogsskötsel
Frihet under ansvar – Tomas Thuresson, ledamot kommittén för skogsskötsel
Dialog och samverkan – Karin Tormalm, ledamot i kommittén för skogsskötsel
Biologisk mångfald – Lena Gustafsson, ledamot i kommittén för skogsskötsel
Dags att utvärdera den svenska modellen för brukande av skog – Göran Örlander
16.30 Bensträckare
16.45 Diskussion
17.30 Reflektioner från särskilt inbjudna
Roger Tiefensee (C) – miljömålsberedningen
Anita Brodén (FP) – miljömålsberedningen
Irene Oskarsson (KD) – miljömålsberedningen
Johan Hultberg (M) – miljömålsberedningen
Helena Leander (MP) – miljömålsberedningen
Matilda Ernkrans (S) – miljömålsberedningen
Emma Wallrup (V) – miljömålsberedningen
18.00 Ärtsupé

Gensaxen – möjligheter och utmaningar inom vårt livsmedelssystem

25/1: Vi behöver satsa på forskning och innovation för att nå ett hållbart livsmedelssystem – men vilka innovationer är accepterade och vilka bör tillåtas i framtiden?

Gensaxen – möjligheter och utmaningar inom vårt livsmedelssystem

25/1: Vi behöver satsa på forskning och innovation för att nå ett…

Ägarskifte – att lämna över till framtidens producenter

4/2: Ungdomsutskottet arrangerar ett samtal om ägarskifte inom jord och skog ur olika generationers perspektiv. Hur fattas besluten inom familjen? Hur kompenseras syskon? Vad händer om det inte finns några arvingar? Vilket stöd behöver unga för att våga och för att lyckas?

Ägarskifte – att lämna över till framtidens producenter

4/2: Ungdomsutskottet arrangerar ett samtal om ägarskifte inom jord och skog ur…

Så kan vi öka kolinlagringen i svensk jordbruksmark

1/2: Webbinariet belyser frågan om markhälsa och kolinlagring från olika perspektiv – forskare och praktiker bidrar med råd och erfarenheter.

Så kan vi öka kolinlagringen i svensk jordbruksmark

1/2: Webbinariet belyser frågan om markhälsa och kolinlagring från olika perspektiv –…

Samverkan för uppbyggnad av svensk livsmedelsberedskap

18/2: Samverkan för ett robust nationellt flöde av livsmedel. Rundabordsmöte för särskilt inbjudna.

Samverkan för uppbyggnad av svensk livsmedelsberedskap

18/2: Samverkan för ett robust nationellt flöde av livsmedel. Rundabordsmöte för särskilt…