Dags att utvärdera den svenska modellen för brukande av skog

Akademisammankomst

Dags att utvärdera den svenska modellen för brukande av skog Mer information

Endast för akademiens ledamöter och särskilt inbjudna.

KSLA:s Skogsskötselkommitté har under en tid arbetat med den svenska modellen för brukande av skog. Det slutgiltiga målet med arbetet är att få till stånd en utvärdering av modellen som underlag för effektiviserad skogsskötsel mot såväl produktions- som miljömålet. Nu finns våra tankar samlade i ett nummer av KSLA:s Tidskrift, vilken kommer att delas ut vid seminariet. Seminariet riktar sig till KSLA:s ledamöter och speciellt inbjudna personer, bl.a. de som är kopplade till Miljömålsberednings arbete. Skogsskötselkommitténs förhoppning är att KSLA därigenom kan bidra till det viktiga miljömålsarbetet.

Läs ledamoten Marianne Erikssons (LRF)  blogginlägg.

Program

Moderator   Linda Hedlund, ordförande Skogsavdelningen 

15.00 Samling, kaffe/te
15.30 Formell sammankomst
15.45 Den svenska modellen för brukande av skog
Inledning – Göran Örlander, ordförande i KSLA:s kommitté för skogsskötsel
Frihet under ansvar – Tomas Thuresson, ledamot kommittén för skogsskötsel
Dialog och samverkan – Karin Tormalm, ledamot i kommittén för skogsskötsel
Biologisk mångfald – Lena Gustafsson, ledamot i kommittén för skogsskötsel
Dags att utvärdera den svenska modellen för brukande av skog – Göran Örlander
16.30 Bensträckare
16.45 Diskussion
17.30 Reflektioner från särskilt inbjudna
Roger Tiefensee (C) – miljömålsberedningen
Anita Brodén (FP) – miljömålsberedningen
Irene Oskarsson (KD) – miljömålsberedningen
Johan Hultberg (M) – miljömålsberedningen
Helena Leander (MP) – miljömålsberedningen
Matilda Ernkrans (S) – miljömålsberedningen
Emma Wallrup (V) – miljömålsberedningen
18.00 Ärtsupé

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event in Northern Europe this decade. We are pleased to invite you to an open seminar at the academy focused on the Congress taking place this summer in Stockholm.

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event…

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse för naturen och människan ökat och intresset för svamp är idag stort i samhället. Vad betyder svampen för KSLA:s frågor och dess näringar?

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse…