Dags att utvärdera den svenska modellen för brukande av skog

Akademisammankomst

Dags att utvärdera den svenska modellen för brukande av skog Mer information

Endast för akademiens ledamöter och särskilt inbjudna.

KSLA:s Skogsskötselkommitté har under en tid arbetat med den svenska modellen för brukande av skog. Det slutgiltiga målet med arbetet är att få till stånd en utvärdering av modellen som underlag för effektiviserad skogsskötsel mot såväl produktions- som miljömålet. Nu finns våra tankar samlade i ett nummer av KSLA:s Tidskrift, vilken kommer att delas ut vid seminariet. Seminariet riktar sig till KSLA:s ledamöter och speciellt inbjudna personer, bl.a. de som är kopplade till Miljömålsberednings arbete. Skogsskötselkommitténs förhoppning är att KSLA därigenom kan bidra till det viktiga miljömålsarbetet.

Läs ledamoten Marianne Erikssons (LRF)  blogginlägg.

Program

Moderator   Linda Hedlund, ordförande Skogsavdelningen 

15.00 Samling, kaffe/te
15.30 Formell sammankomst
15.45 Den svenska modellen för brukande av skog
Inledning – Göran Örlander, ordförande i KSLA:s kommitté för skogsskötsel
Frihet under ansvar – Tomas Thuresson, ledamot kommittén för skogsskötsel
Dialog och samverkan – Karin Tormalm, ledamot i kommittén för skogsskötsel
Biologisk mångfald – Lena Gustafsson, ledamot i kommittén för skogsskötsel
Dags att utvärdera den svenska modellen för brukande av skog – Göran Örlander
16.30 Bensträckare
16.45 Diskussion
17.30 Reflektioner från särskilt inbjudna
Roger Tiefensee (C) – miljömålsberedningen
Anita Brodén (FP) – miljömålsberedningen
Irene Oskarsson (KD) – miljömålsberedningen
Johan Hultberg (M) – miljömålsberedningen
Helena Leander (MP) – miljömålsberedningen
Matilda Ernkrans (S) – miljömålsberedningen
Emma Wallrup (V) – miljömålsberedningen
18.00 Ärtsupé

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…