2013-02-14 Inbjudan Dags att utvärdera den svenska modellen för brukande av skog


Dags att utvärdera den svenska modellen för brukande av skog

Koll på kolet!

2013-02-14 Inbjudan Dags att utvärdera den svenska modellen för brukande av skog Välkommen till detta webbinarium den 30 september, där praktiker, rådgivare, forskare och andra intresserade reflekterar över kol, kolinlagring, jordbruk och livsmedelskedjan och värdet av att kunna beskriva kolets kretslopp och jordbrukets roll i utvecklingen av en mer hållbar…

Skogen 2080

2013-02-14 Inbjudan Dags att utvärdera den svenska modellen för brukande av skog KSLA-IVA-seminarium 12 okt där vi diskuterar skogens viktiga roll ur olika perspektiv!

KSLA:s yttrande om förslag till ändring av EU-förordning LULUCF

2013-02-14 Inbjudan Dags att utvärdera den svenska modellen för brukande av skog KSLA har yttrat sig över förslag om ändring av EU-förordning 2018/841 (LULUCF) och EU-förordning 2018/1999.

Vart är vi på väg?

2013-02-14 Inbjudan Dags att utvärdera den svenska modellen för brukande av skog Sammankomst 14 okt om effekter av transporter på livsmedelsproduktion och -konsumtion.