De gröna frågorna i årets forskningsproposition

Seminarium

De gröna frågorna i årets forskningsproposition Mer information
Mer information

Se filminspelning här!

De gröna frågorna i årets forskningsproposition

Inför årets forskningsproposition lämnade KSLA ett inspel på motsvarande sätt som akademien gjort inför tidigare forskningspropositioner. KSLA pekade på den centrala roll som de gröna näringarna har för att möta utmaningar för utvecklingen mot ett hållbart samhälle, nationellt såväl som globalt, och att detta bör komma till uttryck i ökade satsningar på forskning, innovation och utbildning för de gröna näringarna.

Regeringen avser att lägga fram sin forskningspolitiska proposition under november månad med förslag på detta område för de närmaste åren. Vid seminariet kommer statssekreterare Elisabeth Backteman att presentera de delar av propositionen som har bäring på de gröna näringarnas utveckling och mer specifikt de kopplingar som finns till livsmedelsstrategin, det nationella skogsprogrammet och klimatavtalet. Efter kommentarer till propositionens innehåll från Formas, SLU och berörda intressenter inom den gröna sektorn kommer tillfälle att ges till en diskussion om propositionen och dess implementering.

Varmt välkomna till ett intressant och framåtsyftande seminarium!

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.

 


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras i skogsbruk, biodiversitet, miljöpolitik och forskning är en förutsättning för att klara klimatmålen. Välkommen till Forskningsutskottets seminarium där detta diskuteras!

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras…