100909 Den globala livsmedelsförsörjningen inbjudan


Den globala livsmedelsförsörjningen – Är dagens produktionsmetoder och konsumtionsmönster hållbara i en värld med växande befolkning?

KSLA:s yttrande om förslag till ändring av EU-förordning LULUCF

100909 Den globala livsmedelsförsörjningen inbjudan KSLA har yttrat sig över förslag om ändring av EU-förordning 2018/841 (LULUCF) och EU-förordning 2018/1999.

Vart är vi på väg?

100909 Den globala livsmedelsförsörjningen inbjudan Sammankomst 14 okt om effekter av transporter på livsmedelsproduktion och -konsumtion.

Future Food Systems

100909 Den globala livsmedelsförsörjningen inbjudan Discussion 15 Oct on transforming of food systems in order to meet SDGs.

Propose candidates for the Bertebos Prize 2022

100909 Den globala livsmedelsförsörjningen inbjudan Time to propose candidates for the Bertebos Prize 2022, by Oct 18 at the latest – prominent persons within the field of traditional small grain cereals for food and health promotion.